natuur.koepel | beleid | natuurgebieden | publicaties | activiteiten | steunen/lid worden | sponsors | contact | privacy
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Inschrijven voor de nieuwsbrief
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Herinvoering rally 'de Zes Uren van Kortrijk'

In het Kortrijkse bestuursakkoord konden we onder de titel ‘Kortrijk, hippe stad’ lezen : ‘Kortrijk zal leven. Zo organiseren we op de luchthaven van Wevelgem een vliegshow en in Groot-Kortrijk een rally.’ Dit voorstel zorgde in maart jl. al voor het nodige argwaan bij het bestuur van Natuur.koepel vzw.

Wil de stad Kortrijk, die zich sinds kort profileert als ‘Klimaatstad’, een rally toelaten? Het leek te gek voor woorden. Maar in het begin van de zomer vernamen we dat er al in het najaar van 2013 al een autorally gepland was langs landelijke wegen ten zuiden van Kortrijk. Natuur.koepel is resoluut tegen rally’s.

De beleidswerkgroep van Natuur.koepel besliste daarop om een platformtekst op te stellen waarin we onze argumenten tegen deze rally oplijsten. We willen deze platformtekst door zoveel mogelijk verenigingen laten onderschrijven. Door een zo breed mogelijk draagvlak te creëren willen we de politici bewijzen dat een rally niet meer van deze tijd is, en hopen we dat deze eerste rally meteen ook de laatste wordt!

Platformtekst

TE KORT DOOR DE BOCHT

Neen aan de herinvoering van 'de Zes Uren van Kortrijk'.

In 1992 vond de laatste editie van de rally ‘de Zes Uren van Kortrijk’ plaats. Anno 2013, liefst 21 jaar later, hebben enkele rallyfanaten het idee geopperd om dit gebeuren terug in het leven te roepen. Op 23 en 24 november 2013 wenst de vzw Autostal Groeninghe opnieuw ‘de Zes Uren van Kortrijk’ te organiseren. Deze rally zou gereden worden op openbare wegen ten zuiden van Kortrijk in Bellegem, Rollegem, Aalbeke, Moeskroen, Rekkem, Lauwe en Zwevegem.

Met deze platformtekst willen tientallen verenigingen en organisaties hun grote bezorgdheid over dit initiatief uiten.

Een rally, waarbij wagens aan hoge snelheid langs veldwegen rijden is volledig achterhaald. De situatie waarin we ons vandaag de dag bevinden is sterk verschillend ten opzichte van 20 jaar geleden. Met de klimaatcrisis en het verlies aan open ruimte en biodiversiteit staan we voor grote uitdagingen. Onbezorgd gaan rondcrossen langs landelijke wegen is geen optie meer.

De omgeving ten zuiden van Kortrijk is landschappelijk erg waardevol en vormt zo een grote uitzondering in onze sterk verstedelijkte regio. In dit prachtige decor maken wandelaars en fietsers dan ook veelvuldig gebruik van het grote aanbod aan trage wegen. Een netwerk dat bovendien een vrijhaven vormt voor veilig woon- werk- en schoolgaand verkeer. Mensen komen er genieten van de landschappelijke schoonheid, natuur, stilte en rust. Een rally hoort hier absoluut niet thuis.

We zijn ervan overtuigd dat het draagvlak voor een rally stukken kleiner is dan vroeger. Op alle beleidsniveaus wordt via grote sensibilisatieacties ingezet op veiligheid en verantwoordelijkheid in het verkeer en worden mensen aangespoord de wagen wat meer aan de kant te laten staan. Met de organisatie van een rally wordt ondergraven wat jarenlang werd opgebouwd.

Al weken voor het evenement worden landelijke wegen geteisterd door oefenritten van piloten en rallyliefhebbers die op onbezonnen manier en aan hoge snelheid door het landschap scheuren. Fietsers, wandelaars, omwonenden en natuurliefhebbers lopen hierbij een groot risico en worden volledig aan de kant gezet.

In de regio wordt door verschillende verenigingen en instanties het jaar rond gewerkt aan het behoud, de bescherming én de opwaardering van de laatste beetjes biodiversiteit. Toch verliezen we nog steeds aan sneltempo plant- en diersoorten en de kleine, versnipperde natuur die ons rest biedt de achterblijvers onvoldoende kansen. Het Interfluvium ten zuiden van Kortrijk zit eind november vol met pleisterende wintervogels (veldleeuweriken, graspiepers, kieviten,…), die na een zware najaarstrek voedsel en rust zoeken in het winterse landschap. Juist in dit kwetsbaar gebied een rally organiseren is een grote stap te ver.

Wegbermen, die jaar na jaar ecologisch beheerd worden krijgen het hard te verduren en worden vernietigd. Na afloop zijn diepe modderige sporen vaak het enige wat nog rest. En ook de wegen zelf ontkomen niet aan het vernielend karakter van de rallykaravaan. Bovendien wordt het landschap na de rally ontsierd door een langgerekt spoor van zwerfvuil.

Het inzetten van technische diensten, hulpdiensten en politiezones voor het opruimen en herstellen van wegen en het garanderen van ieders veiligheid kost handenvol geld. De maatschappelijke kost van dergelijke organisatie valt vandaag de dag moeilijk te verantwoorden.

De stad Kortrijk profileert zich sinds kort als ‘Klimaatstad’. Er wordt sterk ingezet op sensibilisatie rond de klimaatproblematiek en het terugdringen van de CO2-uitstoot. Met een autoloze zondag eind september 2013 wordt Kortrijk gepromoot als fietsstad. Idem voor Zwevegem, waar de gemeente zich met allerlei initiatieven wil uitdragen als fietsgemeente en het ‘Land van Mortagne’ promoot als rustgebied. Bovenstaande beloften worden weinig geloofwaardig in de context van een rally en het goedkeuren ervan zou enkel aantonen hoe inconsequent de beleidsvoerders handelen.

Alle ondertekende verenigingen en individuen roepen de stad Kortrijk, Menen, Moeskroen en de gemeente Zwevegem op om geen toelating te verlenen voor deze rally.
Wij willen geen rally in Kortrijk, Menen, Moeskroen en Zwevegem! Laat ons het open landschap verder vorm geven en er in alle rust en stilte van genieten. Dat is, in tegenstelling tot ‘de Zes Uren van Kortrijk’, wel in ieders belang!

Ondertekenende verenigingen en organisaties

Deze platformtekst werd voorlopig al ondertekend door onderstaande verenigingen en organisaties (in alfabetische volgorde).

1 11.11.11-werkgroep Zwevegem
2 11.11.11 Kortrijk stad
3 ACW-Kortrijk
4 Bond Beter Leefmilieu vzw
5 Culturele Centrale Lauwe
6 Dagelijks bestuur stedelijke adviesraad voor mensen met beperkingen Kortrijk
7 Davidsfonds Afdeling Menen
8 De Marquizen
9 Fietsersbond Kortrijk
10 Fietsersbond Zwevegem
11 Gezinsbond Zwevegem
12 Groen Kortrijk
13 Groen Wevelgem
14 Grote Routepaden West-Vlaanderen
15 Jachtgroep Kooigem - St Denijs, lid wildbeheerseenheid(WBE) Leie en Scheldekouters
16 KVLV Sint-Denijs
17 KWB Aalbeke
18 KWB Kortrijk Sint-Jan
19 KWB Sint-Denijs
20 Landelijke Gilde Sint-Denijs
21 Landelijke Raad Groot-Zwevegem
22 Lets Leie
23 Minaraad Zwevegem
24 Natuurpunt Avelgem
25 Natuurpunt Gaverstreke
26 Natuurpunt Kortrijk
27 Natuurpunt Mandelstreke
28 Natuurpunt Wevelgem-Menen
29 Natuurpunt Zwevegem
30 Natuurtuin Desloovere Kortrijk
31 Okra Kortrijk
32 Okra Moen
33 Onze Heulebeek
34 Pasar De Zwaluwen
35 Pasar Rekkem-Lauwe-Menen
36 Stadsboerderij Kortrijk
37 Stella Rossa vzw
38 Trage Wegen vzw
39 Transitiestad Kortrijk
40 Unie der Zorgelozen
41 Velt Zwevegem-Kortrijk
42 Voedselteam Kortrijk
43 Vogelbescherming Vlaanderen vzw
44 Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen
45 Vredeseilanden Lauwe
46 W.S.K Marke
47 Wandelclub "De 12 uren van Lauwe"
48 Wandelclub "De Waterhoekstappers Heestert"
49 Wereldwerkgroep Marke
50 Wereldwinkel Kortrijk
51 Werkgroep Natuurpunt - 't Schrijverke Marke
52 Werkgroep Trage Wegen Zuid West-Vlaanderen
53 West-Vlaamse Milieufederatie vzw
54 Zwevegems Teater

Informatie

Wens je meer info over deze actie, of wenst je vereniging of organisatie bovenstaande platformtekst mee te ondertekenen?
Neem dan zeker contact op met Natuur.koepel vzw (info@natuurkoepel.be of 0487/64 45 85)
De Tontekapel, langs het parcours van de rally. Foto:Google Street View