natuur.koepel | beleid | natuurgebieden | publicaties | activiteiten | steunen/lid worden | sponsors | contact | privacy
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Inschrijven voor de nieuwsbrief
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stadsboerderij Kortrijk

Op tal van plaatsen in de wereld werken mensen samen om voedsel meer ecologisch en duurzamer te produceren. Ook bij ons in de regio Kortrijk leeft dit idee. We willen met tal van mensen en middenveldorganisaties samenwerken om stadslandbouw te doen bloeien en om samen te werken aan een échte duurzame toekomst.

Eén concreet voorstel is alvast ‘Stadsboerderij Kortrijk’.

Met deze ‘Stadsboerderij’ willen we een coöperatief project opstarten dat bio voeding produceert voor en door de mensen uit de regio. Daarbij dragen we zorg voor de natuur en het milieu. Bovendien is de stadsboerderij ingebed in de lokale gemeenschap en kan ze een meerwaarde bieden aan tal van andere waardevolle initiatieven.

‘Stadsboerderij’ Kortrijk moet een ontmoetingsplaats worden van waaruit een maatschappelijke transitie tot stand komt rond duurzaam leven, creatief samenwerken en -leven en lokale economie.

‘Hoeve Soubry’ ligt pal in een nieuw geplande verkaveling op de site Langwater (Hoog Kortrijk) en is een gedroomde locatie voor het opzetten van deze ‘Stadsboerderij’. Deze oude boerderij is ideaal gelegen aan de rand van de stad, met een aanpalend parkgebied en 2 ha landbouwgrond. De site biedt enorm veel mogelijkheden om naast het landbouwbedrijf ook ruimte te voorzien voor kinderopvang, laagdrempelige ontmoeting en educatie. Wij hebben ook uw steun en sympathie nodig!

De komende weken worden er door de stad en de projectontwikkelaar belangrijke beslissingen genomen rond deze site. We willen dat er in het verkavelingsplan wordt vastgelegd dat de hoeve Soubry wordt voorbehouden voor landbouw met verbrede doelstellingen zodat het plan voor de Stadsboerderij er kan gerealiseerd worden. Indien deze piste niet doorgaat, dan moeten de initiatiefnemers op zoek naar een andere site in de regio Kortrijk. 2ha landbouwgrond is sowieso essentieel om te kunnen starten.

Petitie

Teken hier de petitie ter ondersteuning van dit initiatief!

Verken de omgeving

Meer informatie

Meer info en verschillende documenten over Stadsboerderij Kortrijk vind je hier.
Je kunt het project ook volgen via Facebook.

Partners