natuur.koepel | beleid | natuurgebieden | publicaties | activiteiten | steunen/lid worden | sponsors | contact | privacy
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Inschrijven voor de nieuwsbrief
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Projecten

Dichter bij het water

Men zegt dat Zuid-West-Vlaanderen rijk is. Als dat zo is, dan heeft het die rijkdom wellicht ook te danken aan het water. De Leie stroomt dwars door deze regio. De Schelde vormt er de grens met Wallonië. Noeste werkers groeven kanalen om rivieren te verbinden. Straks, zo zegt men, wordt de Leie weer in ere hersteld. Economie en ecologie worden voor het eerst aan elkaar gekoppeld in een groots rivierherstelproject. Natuur.koepel meent dat het rivierherstelproject alle kansen moet krijgen. Toch moet er over worden gewaakt dat het economische luik het ecologische niet gaat overschaduwen. De rivieren tekenen in onze streek al eeuwenlang het landschap. Ze vormden inspiratie voor menig kunstenaar. Met dit poëzieproject willen we focussen op de schoonheid en kwaliteiten van onze rivieren. Daarom stelde Natuur.koepel Zuid-West-Vlaanderen Yves DeBosscher aan als rivierdichter.

Meer info op www.dichterbijhetwater.be

Alsmaar stromen
En dromen van geflirt met
Oevers als bolle konten
Die onaangeroerd
Bruisend van leven
Het land te keer gingen

Alsmaar dromen
Ja water te donker
De drenkeling te dronken
Je oever te veilig
Je bed van beton
Te heilig

Verloren rivier
Gevangen zonder meer
Het land dat smacht
Overstroom het nog één keer


Verloren Rivier - 2010 - Yves De Bosscher