natuur.koepel | beleid | natuurgebieden | publicaties | activiteiten | steunen/lid worden | sponsors | contact | privacy
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Inschrijven voor de nieuwsbrief
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Projecten

Energie voor meer natuur

Wat?
Eind 2010 richtten Linea Trovata, Natuur.koepel, Natuurpunt Antwerpen-Noord en Natuurpunt Gent samen de cvba “Energie voor meer Natuur” op. Cvba betekent “Cooperatieve Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid.

Hoe werkt het?
Een coöperatieve is dus een bedrijf, en streeft -anders dan een vzw- winst na. Kenmerkend voor een cooperatieve is dat mensen relatief vlot kunnen in- en uitschrijven op aandelen. Het risico is daarbij beperkt tot de eigen inbreng. De coöperatieve vennootschap geeft aandelen uit (250 euro per aandeel). Het kapitaal dat we op die manier verzamelen, wordt geïnvesteerd in groene energie: zonne-energie, windenergie… Een deel van de winst wordt na uitbetaling van het dividend aan de aandeelhouders besteed aan aankoop van natuur. Met de coöperatieve willen we zoveel mogelijk mensen de kans geven om te investeren in hernieuwbare energie én tegelijkertijd een goede zaak doen voor de natuur.

Waarom?
  • Investeringen in groene energieprojecten zijn kapitaalsintensief, maar brengen verzekerde rendementen op gedurende minstens twintig jaar. Linea Trovata zoekt hiervoor extra kapitaal om in België en daarbuiten zoveel mogelijk investeringen te kunnen doen.
  • Natuurbeschermers zoeken nieuwe bronnen van inkomsten, bijvoorbeeld om natuurgebieden aan te kopen.
  • Heel wat leden van Natuurpunt willen wel investeren in hernieuwbare energie, maar kunnen om uiteenlopende redenen niet investeren in eigen zonnepanelen (bv omdat ze huren of wegens de ligging van de woning). Anderen willen dan weer bijkomend investeren in duurzame energie.
Foto:Linea Trovata

Aandelen kopen?
Een aandeel van “Energie voor meer Natuur” kost 250 euro. De huidige aanbieding loopt tot 30 november 2011. Het aantal aandelen per persoon is onbeperkt maar het stemrecht in de Algemene Vergadering is beperkt tot maximum 10% van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde aandelen. Aandeelhouders hebben stemrecht op de algemene vergadering, en delen in de eventuele winst van de onderneming.

Meer info over het project of over hoe aandelen kopen op: www.energievoormeernatuur.org

Hier vind je een artikel uit De Morgen van 25/05/2011.