natuur.koepel | beleid | natuurgebieden | publicaties | activiteiten | steunen/lid worden | sponsors | contact | privacy
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Inschrijven voor de nieuwsbrief
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Website wordt vernieuwd

De website van Natuur.koepel wordt momenteel vernieuwd. Binnenkort mag je hier een nieuwe website verwachten met al het laatste nieuws over projecten, activiteiten en beleidswerk.

Welkom!

Natuur.koepel vzw is de koepelorganisatie van de lokale afdelingen en thematische werkgroepen van Natuurpunt, Velt en JNM in Zuid-West-Vlaanderen en vertegenwoordigt meer dan 4000 gezinnen. Op deze website vind je alle info over onze werking en de werking van lidafdelingen en werkgroepen.
Op excursie langs de Vaarttaluds - Foto:Nik Dooms


Natuur.koepel vzw lanceert actie voor volledige realisatie Preshoekbos

Wat zijn we met een stadsrandbos zonder bomen? - Foto:Bernard Decock

Twintig jaar geleden werd de start gegeven voor de aanleg van een 250 ha groot stadsrandbos - het Preshoekbos - tussen Marke, Aalbeke en Lauwe. Met de aanleg van dit bos wilde de Vlaamse regering de leefkwaliteit in onze groenarme en verstedelijkte regio verbeteren. Het Preshoekbos moest een bos worden waar iedereen kan komen wandelen, spelen en genieten van de rust. Bovenal zou er met de aanleg van het bos meer kwaliteitsvolle natuur in de regio bijkomen.

Helaas is op de dag van vandaag nog maar 1/3 van de voorziene 250 ha bos aangeplant en ook voor de komende jaren is er geen volledige uitbreiding meer in zicht. Daarom heeft Natuur.koepel vzw de hulp van jouw vereniging nodig!

Natuur.koepel vzw wil een brede coalitie maken met zoveel mogelijk verenigingen uit de regio om samen te pleiten voor de verdere realisatie van het volledige Preshoekbos. Want daar heeft ieder van ons baat bij!

We hebben twee heel concrete eisen:
  1. We eisen een versnelde realisatie van het volledige bos
  2. We eisen dat het autoverkeer rond en door het bos veiliger wordt
Steun met jouw vereniging deze platformtekst op www.natuurkoepel.be/preshoekbos en pleit zo mee voor de verdere realisatie van het Preshoekbos!

Natuur.koepel vzw zal deze eisen dan overmaken aan de bevoegde minister van Natuur, Joke Schauvliege en de twee betrokken steden, Kortrijk en Menen. Bedankt voor jullie steun!

Meer informatie

  • Meer informatie over het Preshoekbos, kaartmateriaal en een folder over het stadsrandbos vind je op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos.
  • Lees hier het artikel uit Klimop 2016-2 over de meest recente aanplantactie in februari 2016.
  • Lees hier het artikel uit Klimop 2015-4 over het Preshoekbos.
  • Bekijk hier de wandeling uit Klimop 2015-4 'Prikkelend Marke' die ook door het Preshoekbos gaat.
  • Bekijk hier de flyer van deze campagne voor de volledige realisatie van het Preshoekbos.

Contact

Hans Vermeersch (hans@natuurkoepel.be of 0487/64 45 85)