Beleid

Natuur.koepel heeft een goed uitgebouwde beleidswerking, gedragen door ervaren vrijwilligers. In een sterk verstedelijkte regio als Zuid-West-Vlaanderen is het extra belangrijk om als natuur- en milieuvereniging bekend te zijn bij beleidsmakers, het beleid goed op te volgen en de eigen visie naar voor te brengen. We volgen heel wat relevante dossiers in de regio op, nemen deel aan streekoverleg en formuleren adviezen. We proberen ook het beleid en bijhorende beslissingen die impact hebben op het ruime natuur- en milieuthema in de regio te beïnvloeden door gerichte communicatie naar beleidsmakers. Beleidswerk is vaak een werk van lange adem en volhouden. De beleidsdossiers op deze website worden komende maanden verder uitgewerkt.