Leienatuur bedreigd

Natuur.koepel vzw lanceert oproep voor behoud van Leienatuur

De Leie zal de komende jaren ingrijpend veranderen door het Seine-Schelde project. De Vlaamse Overheid wil de doortocht van boten van 185 meter lang mogelijk maken door verbredingen en rechttrekkingen van de bochten. Een zoveelste ronde van kanalisering van de rivier dreigt de natuur en de groene recreatie langs de Leie tussen Sint-Baafs-Vijve en Menen een zware klap te geven. Een erkend natuurreservaat als ’t Schrijverke in Marke, de Oude Leiearm in Kuurne, de graslanden van Paters Mote in Kortrijk en vele kilometers bermen met bomen en struiken in Wevelgem en Menen zouden voor de nieuwe loop van de Leie moeten wijken.

Natuur.koepel vzw wil door het laten aanpassen van de plannen voorkomen dat deze natuurgebieden verdwijnen. Voor de doortocht in Kortrijk moeten schepen nu al hun snelheid aanpassen en is de onderlinge passage beperkt. De stad is hier nu eenmaal een nautisch knelpunt. Wij vragen aan de politici om dit concept van nautisch knelpunt uit te breiden over een langer traject van de Leie waardoor minder ingrijpende aanpassingen nodig zijn en we de mooie Leienatuur kunnen behouden. Het behoud van open ruimte, groen en natuur in de Leievallei is noodzakelijk om onze verstedelijkte leefomgeving aantrekkelijk te houden. Een natuurlijke Leievallei werkt ook als buffer in het veranderende klimaat.

Natuur.koepel vzw wil dat de Vlaamse Overheid zijn plannen aanpast, want dit is wel degelijk mogelijk! Ze lanceert daarom een filmpje op sociale media om deze belangrijke vraag kracht bij te zetten. Ze vraagt de steun aan de bevolking door het filmpje te delen.

Meer weten over dit dossier?

Contacteer Nele Devriendt (nele@natuurkoepel.be of 0487/64 45 85)