Kanaal Bossuit-Kortrijk

Het Kanaal Bossuit-Kortrijk verbindt de Schelde met de Leie. De Vlaamse regering heeft plannen om het kanaal op te waarderen, en in theorie toegankelijk te maken voor de grotere schepen die na de Seine-Schelde werken op de Leie zullen varen. In de praktijk zullen die schepen echter niet verder kunnen varen dan Zwevegem, omdat het kanaal verder naar de Schelde toe niet diep genoeg is. De schepen zullen ook niet met volle lading kunnen varen, omdat de bruggen over het kanaal niet hoog genoeg zijn.

Toch liggen drie scenario’s op tafel. Het eerste scenario maakt grotendeels gebruik van het huidige tracé van het Kanaal Bossuit-Kortrijk. In de twee andere scenario’s wordt een bypass gegraven voor het kanaal, ofwel dwars door het Stadsgroen De Venning en rakend aan het natuurreservaat van de Oude Leie in Kuurne (‘bypass-scenario’), ofwel rakend aan het Stadsgroen De Venning en dwars door het reservaat van de Oude Leie (‘R8-scenario’). Zowel De Venning als het Oude Leie zijn een belangrijk onderdeel van de Natuur van bie oes en herbergen een grote hoeveelheid planten en dieren, die het in de verstedelijkte omgeving moeilijk hebben. Momenteel ligt het bypass-scenario op tafel, wat een enorme impact heeft op beide natuurgebieden. Binnenkort komt het ontwerp-voorkeursbesluit naar buiten en start een publieke raadpleging. Tijd om in actie te schieten en de natuur van bie oes te redden.

Natuur.koepel juicht elk initiatief dat vrachtwagens van de weg haalt toe, maar vraagt om een realistische opwaardering van het Kanaal Bossuit-Kortrijk. Zo’n realistische opwaardering houdt rekening met de scheepvaart van de toekomst, en maakt maximaal gebruik van het ‘rechtdoor tracé’.

Tijdslijn

Datum

Actie

Documenten

September 2021

Kabaal aan het Kanaal: actie tegen de geplande ingrepen voor de zogenaamde opwaardering van het Kanaal Bossuit-Kortrijk

Mei 2020

Natuurpunt Zuid-West-Vlaanderen verspreidt haar regionaal standpunt rond dit dossier.

Meer weten over dit dossier?

Contacteer Nele Devriendt (nele@natuurkoepel.be of 0487/64 45 85)