Windenergie

De klimaatverandering dwingt ons om zo snel mogelijk fossiele brandstoffen te vervangen door hernieuwbare energie.  Windenergie zal instaan voor een belangrijk deel van de energietransitie. Een inhaalbeweging is nodig om meer windmolens te plaatsen. Onze ruimtelijke chaos en strenge afstandsregels tot (zonevreemde) gebouwen maakt de oefening niet eenvoudig. Overal en nergens duiken plannen op, zonder visie, vaak concurrerend tegen elkaar. De burger weet niet meer waar het begint en waar het eindigt, en protesteert.

Natuur.koepel roept op om werk te maken van een degelijk windbeleid. Correcte, objectieve informatie geven is daarbij belangrijk want nu worden steeds dezelfde foutieve en ongegronde argumenten gebruikt in de discussies. Ook geloven we sterk in participatie om het draagvlak te versterken en pro actief burgers te betrekken bij het opmaken van plannen.

Tijdslijn

Datum

Actie

Documenten

Oktober 2019

Natuur.koepel dient bezwaar in tegen de aanvraag voor omgevingsvergunningvoor het Windturbineproject ‘Landschap Moen’.

Juli 2019

Natuur.koepel publiceert haar visie over de inplanting van windmolens in Zuid-West-Vlaanderen en meer specifiek op de grens tussen Zwevegem en Avelgem. Met dit standpunt reikt Natuur.koepel vzw overheden de hand om samen werk te maken van een gedragen visie en roept Natuur.koepel nogmaals op tot de ontwikkeling van een beleidskader.

Juli 2013

Natuur.koepel publiceert haar visie over de inplanting van windmolens in Zuid-West-Vlaanderen. Met dit standpunt reikt Natuur.koepel vzw overheden de hand om samen werk te maken van een gedragen visie.

Meer weten over dit dossier?

Contacteer Nele Devriendt (nele@natuurkoepel.be of 0487/64 45 85)