Beleidsartikels

Stappenplan inspraak omgevingsvergunning

Gepost op: 21 januari 2021

Stel: je krijgt informatie over een omgevingsvergunning of je stuit op een geel plakkaat. Welke stappen kan je dan zelf ondernemen? 

Over het omgevingsloket voor het publiek

Gepost op: 21 januari 2021

Wil je ook weten of er nog nieuwe bouwwerken, verkavelingen of nieuwe veestallen op komst zijn in je gemeente? Die info kan je tegenwoordig gemakkelijk online terugvinden. 

Levend landschap door grond begraven

Gepost op: 23 oktober 2020

Wat doe je wanneer je een ophoging van een akker of weiland opmerkt en twijfelt of er wel een vergunning is aangevraagd/goedgekeurd?