Beleidsartikels

Klimaatverandering: oorzaken, gevolgen en oplossingen

Gepost op: 4 augustus 2021

De klimaatverandering is dé uitdaging van de 21ste eeuw. Dit wereldwijde probleem werkt door zijn complexiteit verwarring in de hand. Deze klimaatmindmap werd door MOS ontwikkeld om op een eenvoudige manier deze problematiek te begrijpen en uit te leggen aan anderen.  

De grens voorbij

Gepost op: 20 juli 2021

Is de groei van intensieve veeteelt ook in de regio Zuid-West-Vlaanderen niet te stoppen? Half april 2021 gaf de provinciale deputatie een vergunning voor de uitbreiding van een kippenbedrijf op de grens tussen Menen en Wevelgem van 245.000 naar 300.000 stuks. 

Regionaal relanceplan Zuid-West-Vlaanderen

Gepost op: 1 juli 2021

Gisteren werd voor de Zuid-West-Vlaamse regio het Regionaal relanceplan na Corona voorgesteld. Met een aantal zaken in dit plan kunnen we het niet eens zijn: geen woord bijvoorbeeld over het dreigend verlies aan natuur en landschap binnen onze regio door de geplande grote infrastructuurwerken aan kanalen en rivieren. 

Water(wan)beleid

Gepost op: 16 april 2021

Met Natuur.koepel volgen we al heel lang met argusogen het waterbeleid in het Leiebekken. In dit artikel wordt het trieste verhaal van de Geluwebeek in Menen beschreven. 

Stappenplan inspraak omgevingsvergunning

Gepost op: 21 januari 2021

Stel: je krijgt informatie over een omgevingsvergunning of je stuit op een geel plakkaat. Welke stappen kan je dan zelf ondernemen? 

Over het omgevingsloket voor het publiek

Gepost op: 21 januari 2021

Wil je ook weten of er nog nieuwe bouwwerken, verkavelingen of nieuwe veestallen op komst zijn in je gemeente? Die info kan je tegenwoordig gemakkelijk online terugvinden. 

Levend landschap door grond begraven

Gepost op: 23 oktober 2020

Wat doe je wanneer je een ophoging van een akker of weiland opmerkt en twijfelt of er wel een vergunning is aangevraagd/goedgekeurd?