Beleidsartikels

Verkiezingen

Gepost op: 19 mei 2024

 

2024 wordt een belangrijk verkiezingsjaar. Ieder stelt daarbij zijn eigen prioriteiten. Het zal niemand verwonderen dat wij als natuur- en milieuvereniging extra aandacht vragen voor een leefbare wereld voor mens en natuur. Een groot deel van de wetenschap vindt de aanpak van de klimaatverandering hét belangrijkste thema voor de volgende generaties.

‘Eerst droge voeten?’

Gepost op: 16 januari 2024

 

Juli 2014: we beleven een kletsnatte zomer. Voor Pittem, Lichtervelde, Ardooie, Wingene wordt het een ware nachtmerrie. Het antwoord van de Provincie blijft niet uit: ‘Eerst droge voeten’, gaf gedeputeerde Bart Naeyaert aan en zorgde voor een doorstart van het bufferbekkenplan van de Provincie West-Vlaanderen. Het integraal Waterbeleid van de Provincie – die ook waterbeheerder is van 3.653 km waterlopen – focust nu op 2 zaken: onderhoud van waterlopen en de aanleg van bufferbekkens. Eerste taak van de bufferbekkens is om overstromingen te vermijden, maar veelal wordt dit gecombineerd met een waterspaarfunctie voor de landbouw in droge periodes.

Natuurinclusief bouwen

Gepost op: 16 januari 2024

 

Bij het ontwerpen van gebouwen wordt vandaag in Vlaanderen geen rekening gehouden met hoe de natuur daarbij betrokken kan worden. Bij hoge gebouwen kunnen bijvoorbeeld in het ontwerp of bestek al nestkasten in de muren of vogelwerend glas voorzien worden. In de 23 verdiepingen tellende Nimbus woontoren in Nijmegen werden 100 neststenen voor gierzwaluwen ingemetseld. De zwaluwen maakten daar al snel gebruik van.

Blue deal dreigt te verwateren

Gepost op: 6 oktober 2023

Bron : Apache / Herfst 2023

Vlaanderen investeerde al 418 miljoen euro in de Blue Deal, het plan om onze regio weerbaarder te maken tegen droogte en overstromingen. Volgens Vlaams omgevingsminister Zuhal Demir is de weg nog lang, maar kunnen we wel structurele effecten verwachten. Maar zijn de inspanningen voldoende? Apache trok de laarzen aan om de voortgang te evalueren. Daarbij kwam ook het natuurherstel Leie ter sprake, waar het toch stilaan de goede kant opgaat.

De verharding van Zuid-West-Vlaanderen gaat als een sneltrein door

Gepost op: 27 juli 2023

De verharding in Zuid-West-Vlaanderen gaat als een sneltrein voort. Landbouwgronden, in het verleden opgekocht door bedrijven, worden meegenomen in de zoekzones voor nieuwe bedrijventerreinen. Een aantal daarvan zijn in de winter prachtige vijvers, die als rustplaats dienen voor wadende vogels. Andere zijn de laatste restjes open ruimte in een regio waar de open ruimte al op is. Steeds verder betonneren van de bodem maakt het alleen maar erger voor de toekomst. We moeten – voor zowel watertekort als wateroverlast – het natuurlijk watersysteem herstellen in plaats van vernietigen. 

Grondwater ontrafeld: 50 jaar in retard

Gepost op: 6 juli 2023

Tussen vogelaars en plantenfanaten bestaat al heel lang een weinig uitgesproken discussie. De vogelaar ziet graag het volledige valleigebied onder water, pakweg van november tot diep in het voorjaar. In die periode zie je de ganse resem pleisterende watervogels de revue passeren: langdurig pleisteren van talloze eendensoorten, foeragerende lepelaars, reigers in alle hoeken en gaatjes, steltlopers… Met wat geluk zullen er daarvan een aantal broeden, zeker bij geschikte nestcondities.

MAP 7

Gepost op: 6 juli 2023

Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt en de West-Vlaamse Milieufederatie sloten op 7 maart 2023 met de landbouworganisaties (Boerenbond, ABS, Groene Kring, Bioforum en VAC) een princiepsakkoord over een nieuw mestactieplan: MAP 7. De belangrijkste vraag is of de waterkwaliteit met dit plan voldoende zal verbeteren. De uitdaging is immers gigantisch na decennia van quasi non-beleid.bostypes op een reliëfrijke bodem. 

De aanslag

Gepost op: 12 april 2023

Het Sint-Arnolduspark in Tiegem, 6 ha groot, is sinds enkele jaren eigendom van de gemeente Anzegem. Het park heeft een ruim 500 jaar lange, boeiende voorgeschiedenis. Maar het is ook en vooral een restant van het historische Holdenbroekbos, met een voor Vlaanderen zeldzaam rijke flora in verschillende
bostypes op een reliëfrijke bodem. Helaas, zovele jaren later, in januari dit jaar,
vernietigde een intensieve bosexploitatie in opdracht van diezelfde gemeente Anzegem grotendeels dit herstel.

Natuur in het hart

Gepost op: 12 april 2023

We staan voor een keerpunt in de geschiedenis. Willen we een mooie toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen? Dan moeten we het roer nu omgooien en (onze relatie met) de natuur herstellen. Ze weer omarmen, overal en door iedereen. Alleen zo kunnen we de biodiversiteits-, klimaat- en gezondheidscrisis het hoofd bieden. Geen duurzame toekomst zonder natuur in het hart: ‘t moet weer kloppen!

Verdroging ontrafeld

Gepost op: 9 januari 2023

Terwijl we allen de mening toegedaan zijn dat we in een natte herfst zitten – en misschien draait dit wel ook zo uit – en iedereen zijn regentank bomvol zit, was het minder gesteld met ons grondwater op het ogenblik dat ik dit schreef, begin november. De langdurige droogte deze zomer zorgde ervoor dat op 2/3 van het Vlaams grondgebied het grondwaterpeil lager stond dan normaal voor deze tijd van het jaar. Een aandachtige wandelaar ziet dit aan de stilstaande oppervlaktewaters die de spiegel van het ondiep grondwater zijn.

Klimaatprojecten uit het Zuiden

Gepost op: 9 januari 2023

Een herbebossingsproject in Congo, dat we met Natuur.koepel vzw mee ondersteunen, levert knalprestaties af. Drie jaar geleden stelden we in Klimop het pionierswerk van Jurgen Heytens, geboren Wevelgemnaar, voor met zijn organisatie Faja Lobi. Op een 7-tal jaar was hij erin geslaagd met eigen middelen en steun van diverse organisaties en vrienden 2.000 ha nieuw bos aan te planten in de streek van Idiofa in DR Congo. Een opmerkelijke prestatie die steunde op 2 pijlers: een grenzeloze inzet voor natuur en leefmilieu in combinatie met een sterke inbedding en vertrouwensrelatie met het lokale sociale weefsel.

De doenders van West-Vlaanderen

Gepost op: 14 oktober 2022

De druk om de bedrijventerreinen te realiseren die in 2014 werden aangeduid in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan is behoorlijk hoog. Maar er zijn nog ruimtebehoeften: de provincie heeft meer natuur nodig (slechts 4,4% van West-Vlaanderen is Europees beschermde natuur en amper 3% is bos). Vijverdam in Waregem is één van de vooropgestelde zoekzones voor bedrijventerrein.

Watercrisis urgent!

Gepost op: 14 oktober 2022

Na de verwoestende overstromingen door de waterbom van 2021 werd een expertengroep onder leiding van Henk Ovink aangesteld die een planmatige nieuwe aanpak voor het waterbeleid moest formuleren. De focus lag daarbij op bescherming tegen overstromingen. De conclusie van de experten is wat we al tientallen jaren zeggen vanuit de natuur/milieubeweging: de watercrisis is het gevolg van vele jaren knoeiwerk door overheden waarbij elke ingreep groot en klein (betonnering, drainages, rechttrekkingen van waterlopen, goedkeuring van waterwinningen, vernielen
van infiltratiegebieden…) het watersysteem verder kapot maakte.

Te pas of te onpas?

Gepost op: 1 juli 2022

De Vlaamse regering maakte de voorbije weken roerige tijden door: dit “Pas(t)” niet was meermaals te horen in de wandelgangen. Volgens Wikipedia betekent “PAS” nog niet lang. De argeloze voorbijganger zou dus besluiten dat onze toppolitici op een nieuw dossier waren gebotst – het spreekwoordelijke lijk was uit de kast gevallen…? Niet
dus.

Bomen en buren: wat zegt de wet?

Gepost op: 1 juli 2022

In de wetgeving staan een aantal regels die gerespecteerd moeten worden bij het planten van bomen en struiken om conflicten tussen aangelanden te vermijden. De bepalingen vinden we terug in verschillende wetteksten. Dikwijls lopen dergelijke conflicten uit op een eis tot rooien van de bomen, tot frustratie van de eigenaar

Knotwilgen tegen de grond

Gepost op: 1 april 2022

Een grote hoop knotwilgen stammen. Horizontaal gestapeld. En er bovenop een steenuiltje dat net zijn nesthol, en mogelijk zijn jongen, was kwijtgespeeld. Het is één van de meest beklijvende beelden in mijn natuurbeschermerscarrière. Vooral de reden waarom voelde stuitend aan.

Ku(ns)tgras

Gepost op: 1 april 2022

De hoeveelheid nonsens die op internet kan gevonden worden over kunstgras is eindeloos. Kunstgras, en ik vind dit niet zelf uit, zou zelfs goed
zijn voor het milieu. Werkelijk alle argumenten zijn geschikt om dit, laat ons eerlijk zijn, totaal verwerpelijk product aan de man te brengen. Want één ding blijft gewoon waar. Kunstgras dat is nylon, polypropyleen of polyethyleen, met allerhande toeslagstoffen en vaak ingestrooid met rubber.

Wanneer valt de waterbom?

Gepost op: 1 april 2022

Vorig jaar werd onze woordenschat verrijkt met ‘waterbom’. Dit woord dateert van vorige zomer, toen ongeziene neerslaghoeveelheden vooral de regio ten oosten van Luik teisterden. Sinds juli vorig jaar weet iedereen waar Pepinster, Theux en Chaudfontaine liggen en waar de Vesder, Amblève, Hoëgne, Ourthe en Maas op zeer korte afstand van elkaar vloeien. Sedertdien is het nieuws hierover wat geluwd op VRT-nws, maar in de benedenstroomse gedeelten is het nog miserie troef.

Levende natuur én leefbare landbouw (deel 2)

Gepost op: 1 april 2022

De huidige intensieve landbouw legt een onhoudbare druk op milieukwaliteit, biodiversiteit en klimaat. Een team van KU Leuven komt met een voorstel van “slimme zonering van landgebruik”. Dat zou het best gediend zijn door opsplitsing in drie compartimenten. Bepaalde Vlaamse politici pikken hier nu ook op in.

Levende natuur én leefbare landbouw

Gepost op: 1 februari 2022

Wishful thinking, utopie, het water is veel te diep. Hoeveel beeldspraak kun je verzinnen om de kansen op samenwerking tussen natuur en landbouw te omschrijven. En toch, er beweegt een en ander. Op het terrein vinden beide sectoren – zij het met enige koudwatervrees – elkaar in zinvolle initiatieven. Wetenschappers, ook in Vlaanderen, laten zich almaar meer horen.

De koolstofverslaving

Gepost op: 1 februari 2022

Onze planeet heeft in het verleden verschillende klimaatveranderingen gekend. Af en toe kreeg de Aarde het warm tot tropisch warm – met zelfs krokodillen in het Noordpoolgebied – om daarna voor duizenden jaren met grote ijskappen bedekt te worden. Boeiende literatuur die tot nadenken aanzet, want die omslagen naar een ander klimaat zorgden voor massa-extinctie, het wereldwijd massaal uitsterven van vele soorten organismen in een relatief korte tijdsduur.

Laat onze natuur niet stikken

Gepost op: 10 oktober 2021

Neerslag, neerslag… We kregen er genoeg (van) in de laatste zomermaanden. Neerslag is een mooi Nederlands woord: het betekent dat “iets” uit de lucht komt vallen. Deze zomer viel er uitzonderlijk behoorlijk wat water uit de lucht. De laatste jaren valt er nog iets anders overvloedig uit de lucht: stikstof. Wat is dit en welke problemen worden hierdoor veroorzaakt?

Klimaatverandering: oorzaken, gevolgen en oplossingen

Gepost op: 4 augustus 2021

De klimaatverandering is dé uitdaging van de 21ste eeuw. Dit wereldwijde probleem werkt door zijn complexiteit verwarring in de hand. Deze klimaatmindmap werd door MOS ontwikkeld om op een eenvoudige manier deze problematiek te begrijpen en uit te leggen aan anderen.  

De grens voorbij

Gepost op: 20 juli 2021

Is de groei van intensieve veeteelt ook in de regio Zuid-West-Vlaanderen niet te stoppen? Half april 2021 gaf de provinciale deputatie een vergunning voor de uitbreiding van een kippenbedrijf op de grens tussen Menen en Wevelgem van 245.000 naar 300.000 stuks. 

Regionaal relanceplan Zuid-West-Vlaanderen

Gepost op: 1 juli 2021

Gisteren werd voor de Zuid-West-Vlaamse regio het Regionaal relanceplan na Corona voorgesteld. Met een aantal zaken in dit plan kunnen we het niet eens zijn: geen woord bijvoorbeeld over het dreigend verlies aan natuur en landschap binnen onze regio door de geplande grote infrastructuurwerken aan kanalen en rivieren. 

Water(wan)beleid

Gepost op: 16 april 2021

Met Natuur.koepel volgen we al heel lang met argusogen het waterbeleid in het Leiebekken. In dit artikel wordt het trieste verhaal van de Geluwebeek in Menen beschreven. 

Stappenplan inspraak omgevingsvergunning

Gepost op: 21 januari 2021

Stel: je krijgt informatie over een omgevingsvergunning of je stuit op een geel plakkaat. Welke stappen kan je dan zelf ondernemen? 

Over het omgevingsloket voor het publiek

Gepost op: 21 januari 2021

Wil je ook weten of er nog nieuwe bouwwerken, verkavelingen of nieuwe veestallen op komst zijn in je gemeente? Die info kan je tegenwoordig gemakkelijk online terugvinden. 

Levend landschap door grond begraven

Gepost op: 23 oktober 2020

Wat doe je wanneer je een ophoging van een akker of weiland opmerkt en twijfelt of er wel een vergunning is aangevraagd/goedgekeurd?