Natuur.koepel

Natuur.koepel vzw is al ruim 30 jaar actief rond natuur en landschap in Zuid-West-Vlaanderen. De vereniging werd eind jaren ‘80 opgericht als een initiatief van een handvol vrijwilligers en groeide uit tot een goedwerkende regionale vereniging met een unieke knowhow en een professionele werking.

Ontstaan
Natuur.koepel vzw zet zich in om de biodiversiteit in Zuid-West-Vlaanderen te beschermen, uit te breiden en te versterken en de kwaliteit van het leefmilieu te verbeteren. We zijn ongebonden en kiezen voor samenwerking met alle personen, organisaties en structuren die onze kerntaak mee ondersteunen. De werking van Natuur.koepel vzw is gebaseerd op een actief engagement van vrijwilligers die kansen krijgen om zich te ontplooien en zich in te zetten voor een duurzame samenleving.

Als regionale koepelvereniging ondersteunen, verenigen en versterken we de afdelingswerkingen van Natuurpunt, Velt en JNM in de regio. Via thematische werkgroepen ontwikkelen we een eigen strategie rond thema’s met relevantie voor natuur en milieu. We nemen standpunten in, informeren en sensibiliseren. Met eigen acties, projecten en campagnes en goed uitgewerkte communicatie beïnvloeden we het beleid en sensibiliseren we het ruimere publiek. Daarnaast ondersteunen we de aankoop en het beheer van natuurgebieden in de regio. We hebben een specifieke band met Natuurpunt vzw waarbij we de rol van tussenniveau op ons nemen naar Natuurpunt afdelingen en -werkgroepen.

Missie
Natuur.koepel vzw zet zich in om de biodiversiteit in Zuid-West-Vlaanderen te beschermen, uit te breiden en te versterken en de kwaliteit van het leefmilieu te verbeteren. We zijn ongebonden en kiezen voor samenwerking met alle personen, organisaties en structuren die onze kerntaak mee ondersteunen. De werking van Natuur.koepel vzw is gebaseerd op een actief engagement van vrijwilligers die kansen krijgen om zich te ontplooien en zich in te zetten voor een duurzame samenleving.

Enkele cijfers
Natuur.koepel vertegenwoordigt meer dan 5500 gezinnen in Zuid-West-Vlaanderen, een aantal dat jaar na jaar blijft stijgen. Onder haar vleugels zijn meer dan 20 verenigingen en werkgroepen actief, samen goed voor zo’n 300 actieve vrijwilligers.