Vrijwilliger worden

Bij Natuurpunt zijn de vrijwilligers de motor van de plaatselijke en de regionale werking. Ook in Zuid-West-Vlaanderen groeit Natuurpunt. Achter elk van de natuurgebieden in de regio staat een groep van gemotiveerde vrijwilligers die verantwoordelijkheid nemen en zich met plezier inzetten. Het zijn vrijwilligers die natuurterreinen aankopen en mee zoeken naar de nodige financiële middelen. Ze helpen in het beheer van de natuurgebieden en organiseren tal van activiteiten voor een ruim publiek om natuur te bekijken, bestuderen, er zich over te verwonderen en ervan te genieten. Onze vrijwilligers zijn uiteraard ook belangrijk bij het lokale en regionale beleidswerk. Via de plaatselijke milieuraden en commissies ruimtelijke ordening oefenen de vrijwilligers hun invloed uit om meer natuur, bos en duurzaamheid te bekomen.

In Zuid-West-Vlaanderen werken we allemaal samen onder de paraplu van Natuur.koepel vzw. Van hieruit ondersteunen we met ons secretariaat en een equipe vrijwilligers de plaatselijke werkingen en pakken we regiothema’s aan zoals integraal waterbeheer, het project Rivierherstelplan Leie. Via de jaarlijkse actie “Maak het groener” verkopen wij inheems plantgoed die de natuur in onze tuinen moet versterken.

Wat we doen voor de natuur en milieu is boeiend, maar zeker niet vrijblijvend. De urgentie van het biodiversiteitsverlies, klimaatcrisis, … maken dat we nooit genoeg helpers hebben. We zijn daarom steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers om onze werking te versterken.
Voor welke concrete taken in de regio zoeken wij nieuwe vrijwilligers?

  • Natuuruitbreiding
   Je helpt mee zoeken naar gronden die te koop zijn om zo extra natuurgebieden in de regio te creëren. Of je helpt mee zoeken naar de centen die nodig zijn om deze aankopen te kunnen doen.
  • Natuurbeheer
   Je helpt mee met het natuurbeheer van een gebied in je buurt of wordt trekker van een vrijwilligersploeg.
  • Natuuronderzoek
   Ben je sterk geïnteresseerd in bepaalde diersoorten of soortgerichte acties? We kijken samen met jou bij welke werkgroep je best terecht kan.
  • Tijdschrift Klimop
   Je leest artikels na en/of schrijft zelf artikels voor in Klimop. Of misschien zoek je wel mee achter adverteerders?
  • Beleidswerk
   Je volgt het beleid in Zuid-West-Vlaanderen mee op. Afhankelijk van je interesse volg je thema’s zoals natuuruitbreiding, klimaatverandering, bosuitbreiding, windmolendossiers …
  • Natuureducatie
   Je wil je kennis over natuur en milieu graag doorgeven via educatie of gidsbeurten?
  • Promotie en ledenwerving
   Je helpt mee promotie voeren voor onze aankopen, activiteiten en werking. Of je helpt mee nieuwe leden werven. Of ben je meer thuis in layouten?
  • Andere klusjes
   Je bent een handige harry en wil graag klusjes en kleine herstellingen uitvoeren? Of je wil nestkasten nakijken en plaatsen?

Iedereen heeft talenten en kan wellicht wat tijd vrijmaken. Als je meer wil weten over een concrete taak spreken we graag eens af voor een vrijblijvende babbel. We zullen je graag introduceren bij het juiste team of afdeling.

Geïnteresseerd?

Nele Devriendt (nele@natuurkoepel.be of 0487/64 45 85)