Welkom in de Leievallei in Wevelgem

Ga op wandel langs de Golden River

Ontdek enkele verrassende stukjes groen tussen de woonwijken om daarna languit van de rust en de schoonheid van de Leieboorden te genieten. Naderhand ronden we af met een doorsteek door de meersen. De alluviale Leievallei in Wevelgem was lange tijd een werkterrein voor de vlasnijverheid. Tijdens de 19de en de 20de eeuw kleurde de Leie geel tot roodbruin door het roten van het vlas. De rivier kreeg daarom de toepasselijke naam “the Golden River”. Golden slaat evenwel niet enkel op de kleur van het water, maar verwijst ook naar de economische welvaart die de vlasnijverheid met zich meebracht.

  • De wandeling is niet geschikt voor rolstoelen. Het stuk langs de Leie en door de meersen vraagt om goede wandelschoenen.

  • De vrij vlakke wandeling is 7,2 km lang.

  • De wandeling start aan de parochiekerk
    Sint-Theresia in Wevelgem en is te
    bereiken via de Menenstraat.

Wat brengt de toekomst?

De Leie ondergaat de komende jaren een grote transformatie in kader van het Europees Seine-Schelde-project dat grotere binnenvaartschepen met containers wil aantrekken op de vaaras tussen het Franse Seinebekken en het Scheldebekken. Een verdieping van de vaarweg en hogere bruggen moet dit mogelijk maken. Tegelijk wordt een project uitgevoerd om de Leienatuur op te waarderen door aanleg van natuurvriendelijke oevers en herstel van de natuur in de vallei. De ambitie van dit Rivierherstel Leie is om in de vallei tussen Deinze en Wervik 500 hectare natte natuur te herstellen verdeeld over 15 projectgebieden.

De Leiemeersen tussen Menen en Wevelgem vormen de projectzone “Posthoornhoek”, Natuurpunt Wevelgem heeft hier met steun van de gemeente 12,5 ha aangekocht. Het huidig intensief grasland zal geleidelijk worden omgevormd tot een plantenparadijs met poelen en een grotere waterplas. Het geheel wordt met hagen, struwelen en houtkanten met enkele opgaande bomen afgezoomd. Omdat de bodem te rijk is aan meststoffen door het vroegere intensieve landbouwgebruik zullen graafwerken en aangepast beheer nodig zijn om de grond voedselarmer en natuurrijker te maken.

Dit wordt een werk van jaren waarbij de flora geleidelijk gevarieerder zal worden en zal evolueren naar een soortenrijk grasland. Doelsoorten voor zo’n natuurgebied zijn onder meer weidevogels zoals kievit, graspieper, watersnip, allerhande insectensoorten en amfibieën. De hoger gelegen akker van twee hectare naast de Kloosterhoeve vormt een buffer met de bebouwing. Ook hier streven we naar een soortenrijk en bloemrijk grasland. Natuurpunt heeft ook een aantal hoogstam fruitbomen met oude rassen aangeplant, passend bij het historisch landschap van de Guldenbergabdij en belangrijk voor doelsoorten als eikelmuis en steenuil.

Het Kloosterhof (op wandelkaart: punt 4) verwijst naar de voormalige kloosterhoeve van de Guldenbergabdij. Het Cisterciënzerinnenklooster werd in 1797 als Nationaal Domein te koop gesteld. Omwille van de bouwmaterialen werd het later systematisch vernield. De restanten van de abdij liggen begraven onder het weiland tussen de Leie en de Kloosterhoeve. Enkel het neerhof en het poortgebouw bleven bewaard. De monumentale westelijke poort werd in 1743 opgericht. De duiventoren (1699) staat op de binnenkoer van de hoeve en valt eveneens vanuit de Kloosterstraat te bezichtigen. De omwalde hoeve maakt nu deel uit van een beschermd stadszicht maar is in een slechte staat van bewaring. De site vraagt om een nieuwe toekomst.

Meer weten over dit gebied?

Contacteer Kristina Naeyaert (kristina@natuurkoepel.be of 0479/51 43 17)