Privacyverklaring Natuur.koepel vzw

Natuur.koepel vzw hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy. Natuur.koepel vzw leeft de GDPR na, de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens. Wat dat voor jou betekent, lees je hieronder.

Leden van Natuur.koepel, Natuurpunt, VELT en JNM uit Zuid-West-Vlaanderen
Natuur.koepel vzw bewaart jouw gegevens bij het afsluiten van een lidmaatschap van de koepelvereniging of één van onze lidverenigingen. Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligde databank van Natuur.koepel vzw, Warande 9, 8501 Heule. We gebruiken jouw adresgegevens om je op de hoogte te houden van onze activiteiten, projecten en dossiers via het tijdschrift Klimop en de elektronische nieuwsbrief Klimop.flits. De gegevens worden tot maximum 5 jaar na het stoppen van je lidmaatschap bewaard.

Actieve vrijwilligers
Natuur.koepel vzw bewaart jouw gegevens wanneer wij vernemen dat je actieve vrijwilliger bent bij de koepelvereniging of één van onze lidverenigingen en/of thematische werkgroepen. Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligde databank van Natuur.koepel vzw, Warande 9, 8501 Heule. We gebruiken jouw adresgegevens om je op de hoogte te houden van onze activiteiten, projecten, dossiers en relevantie vergaderingen via mail. De gegevens worden tot maximum 5 jaar na het stoppen van je engagement als vrijwilliger bewaard.

Niet-leden, deelnemers en geïnteresseerden
Neem je als niet-lid deel aan onze activiteiten, vraag je informatie aan of ben je geïnteresseerd in onze werking en gaf je je uitdrukkelijke toestemming om op de hoogte gehouden te worden, dan nemen we je gegevens op in een beveiligde lijst. We gebruiken jouw adresgegevens om je op de hoogte te houden van onze activiteiten, projecten en dossiers via de elektronische nieuwsbrief Klimop.flits. Treed je gedurende 5 jaar op geen enkele manier meer in interactie met Natuur.koepel vzw, dan worden je gegevens gewist.

Het is steeds mogelijk om je gegevens in te kijken, te laten aanpassen of in te trekken via contact met het secretariaat: via mail naar nele@natuurkoepel.be of telefonisch via 056/36 28 04.

De websites van Natuur.koepel vzw maken gebruik van Google Analytics voor het monitoren van bezoekersaantallen.