Vogels en verwondering

Ingrid Bouvijn-vink (4)

(c) Ingrid Bouvijn

Vink - Fringilla coelebs 

Familie

Vinkachtigen

Habitat
Gemengd loofbos is een ideaal broedgebied voor deze soort die in toenemende mate broedt aan het Bergelen Domein. Er broeden 4 tot 6 paren vink aan Bergelenput en in de winter zijn groepen tot 50 te vinden aan de voederplek net bij de schuilhut.
Voedsel
De vink eet vooral insecten. In het najaar en de winter wordt dit dieet aangevuld met zaden en plantaardig materiaal (o.a. bladknoppen).
Wist je dat?
Gekooide vinken werden vroeger vaak blind gemaakt, omdat men geloofde dat blinde vinken beter zouden zingen. Het blind maken gebeurde met behulp van een dunne ijzerdraad die gloeiend gemaakt werd en dicht bij de ogen van de vink werd gehouden. Als reactie kneep de vogel de ogen dicht waardoor de verschroeide randen van de ogen aan elkaar kleefden. Het hoornvlies werd in dit geval dus niet verminkt. Soms gingen vinkeniers ook driester te werk en werden de ogen volledig uitgebrand.
 
In grote delen van Vlaanderen staat de vink bekend als botvink of boekvink. De dialectnaam gaat vermoedelijk terug op bokvink, waarbij bok zou staan voor beuk. Vinken zijn inderdaad verzot op beukennootjes, dus die link ligt voor de hand.