natuur.koepel | beleid | natuurgebieden | publicaties | activiteiten | lid worden | sponsors | contact

Maak het groener in Zuid-West-Vlaanderen - najaar 2014 - Regio

Dit najaar organiseert Natuur.koepel in samenwerking met je gemeentebestuur voor het eerst een verkoopactie van inheemse bomen en struiken. Onder de noemer ‘maak het groener in Zuid-West-Vlaanderen’ willen we iedereen aanmoedigen om zijn tuin, erf of bedrijf aan te leggen met streekeigen plantgoed.

Wist je dat alle privé-tuinen en domeinen bij elkaar vele malen groter zijn dan alle natuurgebieden samen? Door ze natuurvriendelijk in te richten en te onderhouden, geven we heel wat kansen aan de natuur. Jij kunt alvast een handje helpen met de aanplant van inheemse bomen en struiken. Ze zorgen voor bijen, vlinders en vogels van bij ons. En je helpt er ook de klimaatsverandering mee te milderen.

Er wordt een ruim aanbod van plantpakketten samengesteld met een grote diversiteit aan soorten. De pakketten kunnen worden aangeplant op een beperkte oppervlakte, je hoeft dus zeker geen grote tuin te hebben. De pakketten worden aan een zeer voordelige prijs verkocht en de opbrengst van de actie gaat naar de aankoop van waardevolle natuurgebieden in jouw buurt. Dubbele winst voor de natuur!

Hoe gaat het in z'n werk?

Bestellen
Op www.maakhetgroener.be vind je alle info over de inhoud van de verschillende pakketten. Als je een keuze hebt gemaakt kun je je bestelling en contactgegevens online doorgeven. Bestellen kan tot uiterlijk woensdag 12 november.

Betalen
Na bestelling ontvang je een mail met de totale kostprijs en het rekeningnummer. Je bestelling is pas definitief na betaling.

Ophalen
Het plantgoed kan worden opgehaald op zaterdag 29 november. Omwille van praktische redenen wordt slechts één ophaaldag georganiseerd, zorg dus zeker dat er die dag iemand achter je bestelling kan komen. Er worden verschillende locaties in de regio voorzien. We zorgen ervoor dat je het plantgoed op een locatie in je buurt zult kunnen ophalen, je ontvangt hier vooraf nog een mail over.

Planten
Op de campagnewebsite vind je ook alle informatie over hoe je het plantgoed best transporteert en in de grond steekt. Daarna is het enkel nog wachten tot alle plantgoed uitkomt en je kunt genieten van al dat mooie, inheemse groen!

Meer informatie

www.maakhetgroener.be

Kortrijk loves 100% clean - 21 september - Kortrijk

Kom zondag 21 september tijdens de autoloze zondag naar de Grote Markt en toon uw hart voor 100% propere energie! Programma:
  • Vanaf 10u doorlopend infostand en kinderanimatie
  • Vanaf 12u doorlopend foto-shoot #TwondUwHÈRTE
  • 14u : start van de klimaatmars op de Grote Markt
  • 16u : einde van de klimaatmars op de Grote Markt
  • 16u15 : apotheose van de dag = surprise act
Van die apotheose maken we een schone foto = de special act, een fietsende Burgemeester én een hele massa volk rond het groene hart. Die foto sturen we dan asap door naar NY, waar alle foto's van alle acties over de wereld worden overhandigd aan de voorzitter van deze belangrijke ClimateSummit = want zo veel tijd hebben we nu ook weer niet als we iets willen doen aan het klimaat! Wij kunnen het verschil maken! Kom af en toon uw hart!

Afspraak en locatie

Zondag 21 september van 10u tot 17u op de Grote Markt van Kortrijk.

Meer informatie

www.transitiestadkortrijk.be

Inhuldiging eikelmuistuin - 5 oktober - Moen


Landschapswandeling over vogeltrek - 12 oktober - Kortrijk/Zwevegem

Trektelpost bij het ochtendgloren - foto: Emmanuel Desmet

De vogeltrek is een fascinerend fenomeen. Waarom trekken jaarlijks miljoenen vogels van de ene naar de andere plaats? Welke routes gebruiken ze hiervoor, en welke factoren en invloeden spelen mee? Welke vogels trekken en over welke afstanden?

Op zondag 12 oktober organiseren Natuur.koepel en de Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen een landschapswandeling over vogeltrek, dwars door het akkervogelgebied ten zuiden van Kortrijk. Twee specialisten van de vogelwerkgroep leren ons alles over de vogeltrek en helpen ons mee dit mysterie te ontrafelen. We snuiven ook de sfeer op aan de vogeltrektelpost van de Geitenbergstraat waar jaarlijks meer dan 130.000 vogels geteld worden. Als de weersomstandigheden het toelaten zijn we getuige van overvliegende groepen kieviten, aalscholvers, veldleeuweriken en roofvogels.

Afspraak en locatie

Zondag 12 oktober om 8u aan de hoek van de Doornikserijksweg en Verloren Hof.
(+- 500 m na Bellegembos - komende uit Kortrijk).

Inschrijven en meer info

Deelname is gratis maar gelieve in te schrijven bij Hans Vermeersch (hans@natuurkoepel.be - 056/36 28 04)

Sol Suffit in Café Corsari - 25 september

Sol Suffit heeft de afgelopen weken niet stilgezeten. De vereniging werd in een aparte VZW ondergebracht en er werd hard gewerkt aan een nieuw type solarcooker, de 'Sunicook'. Lieven Scheire is één van de eersten die de vernieuwde cooker kon testen en brengt hier uitgebreid verslag over uit in Café Corsari op donderdag 25 september om 21u25 op Eén.

Wil jij Sol Suffit helpen om hun werking nog verder uit te bouwen? Dat kan! Sol Suffit werd geregistreerd als goed doel voor Music For Life, de solidariteitsactie van Studio Brussel. Als je een actie wil organiseren kun je op musicforlife.be bij 'Zet een actie op', Sol Suffit selecteren. De opbrengst zal gebruikt worden voor de verdere verspreiding van solar cookers in ontwikkelingslanden en sensibilisatie van de bevolking.

Meer informatie

www.solsuffit.be
www.sunicook.com

Naar de oorsprong van de wilde bijenvolken - 6 november - Kortrijk

Kleine sachembij - foto: Samuel De Rycke - www.aculea.be

Het gaat niet goed met de bijen. Onze belangrijkste bondgenoten in de voedselproductie sterven letterlijk uit. Bij honingbijen komt de laatste jaren meer en meer wintersterfte voor en ook de wilde bijen doen het helemaal niet goed. In Nederland staat meer dan de helft van de voorkomende soorten wilde bijen op de Rode Lijst. Oorzaken hiervan zijn ondermeer het gebruik van pesticiden en het verdwijnen van wilde bloemen op het platteland en in onze steden. Daardoor vinden bijen vinden steeds minder nectar, stuifmeel en nestgelegenheid. Hierdoor worden ze ook vatbaarder voor ziektes en parasieten.

Bijen vervullen een echte sleutelrol in de natuur. Ze zijn in grote delen van de wereld de belangrijkste bestuivers van wilde planten en heel wat land- en tuinbouwgewassen.

Op donderdag 6 november organiseert Natuur.koepel een infoavond over de honingbij als inheems superorganisme. Anton Van Derbeken is ecologisch imker en neemt ons tijdens deze avond mee naar de oorsprong van wilde bijenvolken in onze natuur. Aan de hand van onderzoek in Duitsland en Polen bekijken we samen hun natuurlijke omgeving en kunnen we hierbij heel wat van leren.

Afspraak en locatie

Donderdag 6 november om 19u in Hof te Coucx, Marionetten 12, Kortrijk

Inschrijven

Toegang is gratis maar graag inschrijven door een mailtje te sturen naar hans@natuurkoepel.be

Oproep kandidaten Klimop.Award

Begin volgende jaar reiken we al voor de zevende maal de Klimop.Award uit. Met deze prijs zet Natuur.koepel jaarlijks een Zuid-West-Vlaams(e) bedrijf, organisatie, projectontwikkelaar,… in de picture die een vooruitstrevende rol speelt op het vlak van natuur en/of milieu. Want natuur- en milieubeleid is niet alleen een zaak van de milieuverenigingen of van de overheid. Ook bedrijven, projectontwikkelaars, scholen, verenigingen en instellingen kunnen een voortrekkersrol spelen in de evolutie naar een duurzame samenleving.

Met de Klimop.award wil Natuur.koepel zo de voortrekkers en hun inspanningen in de spotlights zetten, en de achterblijvers er door inspireren. Bij de keuze van de winnaar wordt zowel rekening gehouden met het productieproces als met het eindproduct. De Klimop.award wordt uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie van Natuur.koepel, op 25 januari 2015. Ken jij een bedrijf, organisatie, vereniging,.. die heel wat inspanningen doet op het vlak van natuur en milieu? Laat het ons weten via hans@natuurkoepel.be. Tips zijn zeker welkom!