natuur.koepel | beleid | natuurgebieden | publicaties | activiteiten | lid worden | sponsors | contact

Wilde Floraliën & 35 jaar Natuurpunt Zwevegem - 24 mei - Moen

Met trots nodigt Natuurpunt Zwevegem iedereen uit op de Wilde Floraliën op 24 mei aan de Vaarttaluds te Moen. Het wordt een namiddag met voor elk wat wils! In de voormiddag wordt er gestart met een wandeling en een receptie voor genodigden, de namiddag is voor het grote publiek. Hieronder een greep uit het namiddagprogramma:
- 14u: Voor de ouders: Orchideeën- en flora-wandeling, voor de kinderen: Amfibieën ontdekken en kinder-
vertelling
- 15u30: Vissen met experten en wandelen met mini-ezels
- 16u30: Bavo’s braakballen bekijken
- Doorlopende ateliers: Insectenhotels maken, boetseer- en tekenatelier, hooidoolhof, fotowedstrijd
Het Café de Scoone Blomme zorgt ervoor dat u noch dorst noch honger hoeft te lijden…

Klik op de uitnodiging hiernaast om het volledig programma te zien.

Afspraak

Zondag 24 mei vanaf 10u aan de loods van Natuurpunt, Sint-Pietersbrug, Kraaibosstraat, Moen.

Meer info


Persmoment plaatsing ooievaarspaal in 't Schrijverke - 26 mei - Marke

De natte weiden aan de oevers van de Leie vormden ooit een heel geschikt onderkomen voor ooievaars. Maar de rivier en haar valleigebied werden de voorbije decennia door allerlei menselijke ingrepen zwaar aangetast. Hierdoor verdween ook de ooievaar uit onze regio. Natuurpunt kijkt met verlangen uit naar het beloofde Rivierherstelplan Leie van de Vlaamse regering en wil daarom de ooievaar nu al welkom heten door het plaatsen van meerdere ooievaarspalen.
Gelijkaardig aan de ooievaarspalen die onlangs door Natuurpunt geplaatst werden langs de Schelde in Avelgem moeten deze ervoor zorgen dat de ooievaar naast voldoende voedsel ook geschikte nestgelegenheid kan vinden.

Op dinsdag 26 mei wordt de eerste ooievaarspaal van 8 meter hoog rechtgetrokken in natuurgebied Leiekant ’t Schrijverke en dat belooft spectaculair te worden. Natuurpunt nodigt hier dan ook graag de pers op uit. Naast het rechttrekken van de ooievaarspaal wordt ook bekend gemaakt hoeveel mensen uit de Leievallei de petitie al tekenden en de Vlaamse regering dus een duidelijk signaal geven voor meer en betere natuur langs de Leie.

Foto: Ignaas Robbe.

Afspraak en locatie

Dinsdag 26 mei om 15u in het natuurgebied Leiekant ’t Schijverke. Toegang via het einde van de Leieweg in Marke.

Hulp gevraagd

Voor dit persmoment kunnen we nog wat helpende handen gebruiken. Wie zich geroepen kan altijd een seintje geven aan Hans.

Meer info

Hans Vermeersch (hans@natuurkoepel.be of 0487/644 585)

Petitie

De teller van de petitie op www.helpdeleie.be staat momenteel al boven de 8000. Dit toont duidelijk aan dat er wel degelijk een groot maatschappelijk draagvlak is voor meer natuur langs de Leie. Toch is het belangrijk de petitie nog verder te verspreiden! 'Help de Leie' is een initiatief van de 8 lokale Natuurpuntafdelingen langs de Leie tussen Wervik en Gent.

Babyborrel slechtvalken - 30 mei - Harelbeke

Foto Francis Pattyn

Zaterdag 30 mei organiseert Natuurpunt Vogelwerkgroep i.s.m. de Stedelijke MINA-raad van Harelbeke een babyborrel voor 3 jonge slechtvalken. Zoals voorbije jaren wordt voor de jongen ook weer een meter en peter gezocht. Kaat Debruyne, directeur juridische zaken, communicatie en bestuursorganen van Infrax neemt in 2015 het meterschap van de jonge valken op zich. Peter van de slechtvalkjongen wordt Filip Vanhaverbeke, algemeen directeur van de intercommunale Leiedal.

In 2004 werd op een toren van de elektriciteitscentrale van Harelbeke op initiatief van het Fonds voor Instandhouding van Roofvogels (FIR) en met de steun van de lokale elektriciteitsproducent een nestbak voor Slechtvalken geplaatst. In 2008 koos een koppel valken deze bak als vaste verblijfplaats maar pas in 2009 vlogen de eerste 4 jonge slechtvalken uit. Daarmee was Zuid-West-Vlaanderen meteen een nieuwe broedvogelsoort rijker.

Slechtvalken zijn bijzondere vogels. Met duiksnelheden tot 300 kilometer per uur zijn ze de snelste dieren ter wereld. In 2015 werd er voor de zesde maal succesvol gebroed. Begin mei werden er 3 jongen geboren. Het productieve koppel in Harelbeke heeft in de voorbije 6 jaar al voor 21 jongen gezorgd! Als alles goed gaat zullen ze binnenkort het nest verlaten.

De valken zijn nu druk in de weer om hun jongen van voedsel te voorzien en ze bewaken het nest tegen mogelijke gevaren. Spektakel is dus verzekerd. Een aantal specialisten vertellen je er alles wat je over deze bijzondere vogels wilde weten en een batterij sterke telescopen staat ter beschikking om ze in hun doen en laten te volgen.

Afspraak en locatie

Zaterdag 30 mei vanaf 10.30u op het ongebruikte brugdek over de Leie op de ringweg N36, tussen het rondpunt met de brouwketel en de E3-prijstunnel.

Verrassend groen in Deerlijk - 31 mei - Deerlijk

Praktisch

Zondag 31 mei vanaf 7u op verschillende locaties in Deerlijk

Inschrijven

Kan tot 22 mei op www.deerlijk.be/verrassendgroen of via 056/69 47 32

Meer informatie


Spandoek ‘Red de natuur in je buurt’ in ’t Schrijverke gestolen

Het spandoek in Leiekant ’t Schrijverke, net na het ophangen op 12 mei

Red de natuur in je buurt. Met deze slogan voert Natuurpunt momenteel actie tegen recent opgedoken plannen van de Vlaamse administratie om het natuurbeleid te hervormen. Die plannen dreigen een einde te maken aan de subsidies voor aankoop en beheer van lokale, kleinere natuurgebieden zoals ‘t Schrijverke in Marke of Kooigembos en Daalbeekbosje in Zwevegem. Met acties en een petitie (www.natuurpunt.be/petitie) vraagt Natuurpunt Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege om de plannen bij te stellen.

Op 12 mei werd in het kader van deze actie een spandoek met de boodschap ‘Red dit Natuurgebied, Joke’ opgehangen in Leikant ‘t Schrijverke. Amper een week later is het spandoek spoorloos verdwenen. Leiekant ’t Schrijverke is een natuurgebied van bijna 7 hectare langs de Leie in Marke en is in eigendom en beheer van Natuurpunt Kortrijk. Het is één van de weinige natuurgebieden langs de Leie en heeft op die manier een belangrijke functie voor de biodiversiteit en de leefbaarheid van inwoners uit de regio. Ondanks deze duidelijke maatschappelijke meerwaarde zou onder andere ’t Schrijverke volgens het nieuwe natuurbeleid dus geen ondersteuning meer krijgen voor verdere inrichting en beheer.

Natuurpunt is op de hoogte van de belangen die spelen in deze sterk verstedelijkte regio maar betreurt dat een constructieve boodschap voor meer natuur op deze manier wordt aangepakt. Natuurpunt geeft ook mee dat in een democratie iedereen zijn mening mag geven, zeker als die door tienduizenden bezorgde natuurliefhebbers in Vlaanderen wordt gedeeld.

Petitie

Ondertussen ondertekenden al bijna 35.000 mensen de petitie. Hoe meer mensen de petitie ondertekenen hoe duidelijker het signaal aan minster Joke Schauvliege. Help dus mee de petitie verder te verspreiden via deze link: www.natuurpunt.be/petitie

Heb jij wat tijd over voor de natuur? Natuur.koepel zoekt vrijwilligers.

Bijenhotel gevuld door heel wat vrijwilligers van Natuurpunt Land van Reyen - foto: Marita Van der Gucht

Vrijwilligers zijn van nature uit mensen die cumuleren. Multitaskers, duiveltjes-doe’t-al, of hoe je duizend-poten ook maar wil noemen. Dat is bij Natuur.koepel niet anders. Naast het goed werkend bestuur hebben we tal van mensen die losse taken uitvoerden. Administratie en boekhouding, verzenden van Klimop, medewerking aan projecten, opvolgen van (beleids)vergaderingen,…

Maar omdat duizendpoten heel wat minder dan duizend poten hebben en de werking van Natuur.koepel de laatste jaren verder uitgebouwd werd zijn we steeds op zoek naar helpende handen. Komende maanden lanceren we verschillende vacatures voor heel concreet vrijwilligerswerk, stuk voor stuk zinvolle zaken die de natuur en de werking in Zuid-West-Vlaanderen flink vooruit helpen.

Concreet

Momenteel zoeken we
  • een vrijwilliger voor het vullen van insectenhotels
  • een vrijwilliger voor de ondersteuning van specifieke natuurprojecten

Meer info

Meer info over beide vacatures vind je in dit document.

Geïnteresseerd?

Hans Vermeersch (hans@natuurkoepel.be of 0487/64 45 85)

Natuurpunt start petitie om Leienatuur te redden - www.helpdeleie.be

Eind vorig jaar kondigde de Vlaamse regering aan dat ze het project Rivierherstel Leie zou afzwakken van de beloofde 500 hectare naar 300 hectare. Natuurpunt is gestart met een petitie. “We willen de politici tonen dat de inwoners van onze streek elk van die 500 hectare natuur dringend nodig hebben”, zegt Herman Nachtergaele van Natuur.koepel vzw.

Bij de grootschalige infrastructuurwerken in het kader van de Seine-Scheldeverbinding zal er veel natuur verdwijnen. Om in aanmerking te komen voor Europese subsidies engageerde Vlaanderen zich om gekoppeld aan deze infrastructuurwerken de natuur in de vallei te herwaarderen. Al in 2006 besliste de Vlaamse regering om in de Leievallei 500 ha natuur te herstellen. Dit project is een unieke kans om de aantrekkelijkheid van de Leievallei en de hele regio opnieuw te verbeteren voor jonge mensen en voor de lokale ondernemers. Voor de natuur is het natuurherstel ook een belangrijke kans: voor het eerst in dertig jaar kan de natuur hier opnieuw ademruimte krijgen.

Tot in de jaren 70 was de Leievallei met haar ‘Leiemeersen’ een overstroombaar gebied waarin duizenden trekvogels overwinterden. Je vond er ook typische planten en zeldzame vlinders. Na decennia van drainage, industrialisering, intensieve landbouw en bebouwing blijven er van deze natuurlijke rijkdom maar enkele flarden over, zoals de oude Leiearm in Kuurne en Leiekant-’t Schrijverke in Marke.

In één van de natuurarmste regio’s van Europa vormen die schaarse plekken natuur een toevluchtsoord voor wandelaars, fietsers en al wie wil ontsnappen aan de drukte. “Maar op zomerse dagen kan het hier erg druk zijn”, weet Bert Van Dierdonck, die samen met een team van vrijwilligers instaat voor het beheer van een stuk Leienatuur in Marke. De nood aan natuur is groot en het aanbod beperkt. Daarom zal elk van die beloofde 500 hectares natuur nodig zijn. Met een petitie wil Natuurpunt aantonen dat er bij de inwoners een groot draagvlak is voor meer natuur in de Leievallei.

Natuurpunt hoopt dat de Vlaamse regering rekening houdt met de wens van de burgers en vraagt dat ze terugkomt op haar beslissing en haar contract met Europa nakomt. We dromen ervan dat tot de verbeelding sprekende vogels als de ooievaar ooit kunnen terugkeren naar hun Leievallei. (Foto: Tom Linster)

Petitie

Meer info over de actie en de petitie ondertekenen: www.helpdeleie.be
Bedankt om de petitie te ondertekenen en zoveel mogelijk te verspreiden!

Contactpersoon

Herman Nachtergaele (0485/02 55 03)