natuur.koepel | beleid | natuurgebieden | publicaties | activiteiten | lid worden | sponsors | contact

Cursus Wilde bijen - voorjaar - Zuid-West-Vlaanderen

Kleine sachembij - foto: Samuel De Rycke - www.aculea.be

De wereld staat op zijn kop. Onze belangrijkste bondgenoten in de voedselproductie sterven uit. Honingbijen verdwijnen letterlijk uit hun korven en ook wilde bijen vinden geen eten meer. De hoogste tijd dus om deze boeiende diergroep eens grondig onder de loep te nemen en te kijken hoe we hen kunnen helpen.

In deze gloednieuwe cursus kom je dan ook alles te weten over Roodgatjes en Geeltipjes, Zilveren fluitjes en Gouden slakkenhuisbijen. We leren ze herkennen en bekijken hun levenswijze, nestplaatsen en voedselvoorkeur. Met onze praktische tips maak je ook van je eigen tuin een bijenreservaat.

Lesgever is Joeri Cortens, medewerker bij Natuurpunt Educatie en gekend van het televisieprogramma Wild van Dieren. Deze cursus bestaat uit 3 theorielessen (vrijdagavond) en 3 excursies (zondagmiddag).

Praktisch

Theorielessen op vrijdag 20 maart, vrijdag 27 maart en vrijdag 3 april, telkens van 19u30 tot 22u30. De theorielessen gaan door bij Vormingplus, Wandelweg 11 in Kortrijk. Deze locatie ligt op 500 meter van het station van Kortrijk en is dus makkelijk bereikbaar via het openbaar vervoer.

Excursies op zondag 12 april, zondag 10 mei en zondag 21 juni. De excursie van 12 april loopt van 13u30 tot 16u30, de andere excursies telkens van 14u tot 17u. Deze excursies zullen doorgaan in Zuid-West-Vlaanderen. Eén locatie ligt al vast; een bezoek aan de Vaarttaluds in Zwevegem met Aculea, de bijen- en wespenwerkgroep van Natuurpunt. Meer info tijdens de start van de cursus.

Kostprijs

Deelnemen aan deze cursus kost 25 euro voor leden van Natuurpunt en 35 euro voor niet-leden.

Inschrijven

Kan door een mailtje te sturen naar Hans Vermeersch met je naam, woonplaats, geboortedatum- en plaats. Het inschrijvingsgeld kan overgeschreven worden op BE45 7755 7540 1189, rekeningnummer van Natuur.koepel vzw, met vermelding ‘Cursus Wilde Bijen’. Wie dit wil kan achteraf een competentiebewijs van deze cursus ontvangen. Opgepast, er kunnen maximaal 35 deelnemers inschrijven.

Reisverslag Batumi - Avelgem

Klik op de affiche om te bekijken.

Infoavond Ramsar - Zwevegem

Klik op de affiche om te bekijken.

West-Vlaamse Natuurstudiedag - 7 maart - Kortrijk

De West-Vlaamse Natuurstudiedag is elk jaar opnieuw de boeiendste infodag rond natuur in West-Vlaanderen. Het thema dit jaar is “Grote projecten, grote resultaten?”, in alle betekenissen.

Zowel leken als natuurkenners kunnen er kennismaken met natuuronderzoek, West-Vlaamse natuurverenigingen en zelfs met onze overheden.

Er zijn heel wat interessante infostands en ook de uitgebreide boekenstand van Natuurpunt is steevast op post!

Tussendoor is er ruim gelegenheid tot netwerking met gelijkgestemden en uiteraard ronden we af in schoonheid: met een receptie!

Meer informatie

Het volledig programma en de mogelijkheid om in te schrijven vind je hier. Je kan je komst hier aankondigen.

Warm mee op voor de klimaattop! - 31 mei - Brussel


In december 2015 gaat de 21ste internationale klimaatconferentie door in Parijs en daar staat heel wat op het spel. Het is de bedoeling om in Parijs een globaal akkoord te sluiten over de aanpak van de klimaatverandering en over de inspanningen die de verschillende landen moeten leveren om de wereldwijde temperatuurstijging tot 2°C te beperken.
De Zuid-West-Vlaamse steden en gemeenten stelden eind vorig jaar hun energieactieplan waarmee ze tegen 2020 de CO2 uitstoot willen doen dalen met 20% aan de hand van een aantal actiepunten. Kortrijk gaat nog een stapje verder en lanceerde deze week de klimaatcoalitie om iedereen mee te krijgen voor een beter leefmilieu.

En ook heel wat organisaties en verenigingen zetten zich mee in voor het klimaat. Bond Beter Leefmilieu warmt zich alvast op voor de klimaattop en grijpt hiervoor het loopevenement van het jaar, de 20 km door Brussel aan. Loop mee met de milieubeweging en zet tegelijk het klimaat in de kijker. Bond Beter Leefmilieu regelt de inschrijving, rugnummer en alle andere praktsiche zaken voor je.

Meer informatie en inschrijven