natuur.koepel | beleid | natuurgebieden | publicaties | activiteiten | lid worden | sponsors | contact

Natuurfotografie-avond - 20 maart - Kuurne

Natuurpunt De Vlasbek organiseert samen met fotocollectief Retina de traditionele natuurfotografie- avond op 20 maart.

Frank Van de Velde is op dit moment een van de actiefste vogelfotografen uit de regio. Wie zijn werk op Facebook heeft gezien, weet dat er moois zal te bewonderen zijn in Kuurne. Leander Depypere verrast met zijn eigen kijk op (natuur)fotografie. Globetrotter Ignaas Robbe zal ons confronteren met de spanning tussen mens en natuur, in landen die wij zien als exotische vogelaarsbestemmingen. Marc De Schuyter zal de avond afsluiten. Hij is auteur van het boek “Focus op onze natuur”, fotografeerde voor de Dagstappersgidsen van uitgeverij Lannoo. Zijn werk prijkt op 24 m² in het Käthe Kollwitz museum in Koekelare, hij won de Argus Natuurprijs in 2005, en zijn werk werd verder bekroond in nationale en internationale natuurfotografiewedstrijden.

Meer informatie

Vrijdag 20 maart, vanaf 19u30 in de Sint Pieterszaal, Brugsesteenweg 309, Kuurne

Meer informatie


Vormingsavond 'Leden werven' - 26 maart - Kortrijk

foto: Nik Dooms

'Leden werven, het is niets voor mij.' Nochtans zijn de meer dan 90.000 leden die Natuurpunt heeft ontzettend belangrijk. Hoe meer leden, hoe meer natuur we kunnen beschermen en hoe zwaarder we op het beleid kunnen wegen. Laat je op deze avond door Iris inwijden in de kneepjes van het vak. Hoe kan je mensen gemakkelijk overtuigen om lid te worden? Welk verhaal kan je vertellen? Hoe bouw je in een-twee-drie een ledenwerfstand op? Na deze vorming ben je specialist ledenwerven en dat heeft ook voor je eigen afdeling positieve gevolgen! De eerste 15 inschrijvingen krijgen een gratis Natuurpunt T-shirt!

Meer informatie

Donderdag 26 maart van 19u30 tot 21u30 in Hof te Coucx, Marionetten 12, Kortrijk

Inschrijven

Inschrijven kan via deze link.

Meer informatie

Iris Verschaeve (015/77 01 70 of iris.verschaeve@natuurpunt.be)

Geologische busuitstap - 29 maart - Tussen Borinage en Pajottenland

foto: Erwin Decoene

Op de grens tussen winter en lente bezoeken we de geologisch zeer interessante en veelzijdige streek rond het Kanaal Brussel-Charleroi. Hier verlaten we definitief de Vlaamse klei. Landschapshistorische waarden komen traditiegetrouw zeer ruim aan bod en we vergeten uiteraard niet dat dit een Natuurpuntactiviteit is, met een aantal unieke wandeltrajecten. Voorjaarsaspecten en natuurlijke landschapselementen zullen er zeker zijn, hopelijk door zon overgoten.

Praktisch

Zondag 29 maart van 8u tot 19u. Vertrek om 8u stipt aan parking Syntra, Doorniksesteenweg 220, Kortrijk

Kostprijs

17 euro per persoon

Inschrijven

Kan door een mail te sturen naar hans@natuurkoepel.be en het inschrijvingsgeld over te schrijven BE45 7755 7540 1189, rekeningnummer van Natuur.koepel vzw, met vermelding 'Geologische busuitstap'.
Er kunnen slechts 35 deelnemers inschrijven en er zijn nog maar enkele plaatsen beschikbaar.

Meer info

Meer info bij Dirk Libbrecht of Erwin Decoene.

Natuurpunt start petitie om Leienatuur te redden - www.helpdeleie.be

Patersmote - foto: Herman Nachtergaele

Eind vorig jaar kondigde de Vlaamse regering aan dat ze het project Rivierherstel Leie zou afzwakken van de beloofde 500 hectare naar 300 hectare. Natuurpunt is gestart met een petitie. “We willen de politici tonen dat de inwoners van onze streek elk van die 500 hectare natuur dringend nodig hebben”, zegt Herman Nachtergaele van Natuur.koepel vzw.

Bij de grootschalige infrastructuurwerken in het kader van de Seine-Scheldeverbinding zal er veel natuur verdwijnen. Om in aanmerking te komen voor Europese subsidies engageerde Vlaanderen zich om gekoppeld aan deze infrastructuurwerken de natuur in de vallei te herwaarderen. Al in 2006 besliste de Vlaamse regering om in de Leievallei 500 ha natuur te herstellen. Dit project is een unieke kans om de aantrekkelijkheid van de Leievallei en de hele regio opnieuw te verbeteren voor jonge mensen en voor de lokale ondernemers. Voor de natuur is het natuurherstel ook een belangrijke kans: voor het eerst in dertig jaar kan de natuur hier opnieuw ademruimte krijgen.

Tot in de jaren 70 was de Leievallei met haar ‘Leiemeersen’ een overstroombaar gebied waarin duizenden trekvogels overwinterden. Je vond er ook typische planten en zeldzame vlinders. Na decennia van drainage, industrialisering, intensieve landbouw en bebouwing blijven er van deze natuurlijke rijkdom maar enkele flarden over, zoals de oude Leiearm in Kuurne en Leiekant-’t Schrijverke in Marke.

In één van de natuurarmste regio’s van Europa vormen die schaarse plekken natuur een toevluchtsoord voor wandelaars, fietsers en al wie wil ontsnappen aan de drukte. “Maar op zomerse dagen kan het hier erg druk zijn”, weet Bert Van Dierdonck, die samen met een team van vrijwilligers instaat voor het beheer van een stuk Leienatuur in Marke. De nood aan natuur is groot en het aanbod beperkt. Daarom zal elk van die beloofde 500 hectares natuur nodig zijn. Met een petitie wil Natuurpunt aantonen dat er bij de inwoners een groot draagvlak is voor meer natuur in de Leievallei.

Natuurpunt hoopt dat de Vlaamse regering rekening houdt met de wens van de burgers en vraagt dat ze terugkomt op haar beslissing en haar contract met Europa nakomt. We dromen ervan dat tot de verbeelding sprekende vogels als de ooievaar ooit kunnen terugkeren naar hun Leievallei.

Petitie

Meer info over de actie en de petitie ondertekenen: www.helpdeleie.be
Bedankt om de petitie te ondertekenen en zoveel mogelijk te verspreiden!

Contactpersoon

Herman Nachtergaele (0485/02 55 03)

Warm mee op voor de klimaattop! - 31 mei - Brussel


In december 2015 gaat de 21ste internationale klimaatconferentie door in Parijs en daar staat heel wat op het spel. Het is de bedoeling om in Parijs een globaal akkoord te sluiten over de aanpak van de klimaatverandering en over de inspanningen die de verschillende landen moeten leveren om de wereldwijde temperatuurstijging tot 2°C te beperken.
De Zuid-West-Vlaamse steden en gemeenten stelden eind vorig jaar hun energieactieplan waarmee ze tegen 2020 de CO2 uitstoot willen doen dalen met 20% aan de hand van een aantal actiepunten. Kortrijk gaat nog een stapje verder en lanceerde deze week de klimaatcoalitie om iedereen mee te krijgen voor een beter leefmilieu.

En ook heel wat organisaties en verenigingen zetten zich mee in voor het klimaat. Bond Beter Leefmilieu warmt zich alvast op voor de klimaattop en grijpt hiervoor het loopevenement van het jaar, de 20 km door Brussel aan. Loop mee met de milieubeweging en zet tegelijk het klimaat in de kijker. Bond Beter Leefmilieu regelt de inschrijving, rugnummer en alle andere praktsiche zaken voor je.

Meer informatie en inschrijven