natuur.koepel | beleid | natuurgebieden | publicaties | activiteiten | lid worden | sponsors | contact

Succesvolle actie 'Red de natuur in je buurt' - Wijmelbroek Deerlijk

Veel bezorgde mensen in het Wijmelbroek zaterdag - foto: Nik Dooms

Red de natuur in je buurt. Met deze slogan voerden Natuurpunt Gaverstreke, Natuur.koepel vzw en auteur, model en actrice Lize Feryn zaterdag 25 april actie aan natuurgebied het Wijmelbroek in Deerlijk. Meer dan 100 sympathisanten kwamen hun steun betuigen. Ze doen dit tegen recent opgedoken plannen van de Vlaamse administratie om het natuurbeleid te hervormen. Die plannen dreigen een einde te maken aan de subsidies voor aankoop en beheer van lokale, kleinere natuurgebieden zoals het Schrijverke in Marke of Kooigembos en Daalbeekbosje in Zwevegem. Met acties en een petitie vraagt Natuurpunt Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege om de plannen bij te stellen.

Meer info

Het volledige persbericht kun je hier lezen.
Meer info over de plannen van de Vlaame administratie en de petitie vind je hier.

Kruidenactie Natuurpunt De Buizerd - bestellen kan tot 1 mei

Zoals elk jaar organiseert Natuurpunt De Buizerd een verkoopactie van kruiden. De opbrengst hiervan gaat naar de werkingskas van natuurreservaat de Mandelhoek in Ingelmunster.

Er is keuze uit een assortiment van meer dan 300 soorten aan vaste planten, 1-jarigen, 2-jarigen, pot- en perkplanten en terrasplanten. Opgelet: uiterste besteldatum is 1 mei!

Meer info en bestellen

De bestellijst en alle informatie vind je hier terug.

Wandeling en inhuldiging bank Frans Dejonghe - 1 mei - Moen


Op 1 mei organiseert Natuurpunt Zwevegem een landschapswandeling in Moen ter ere van Frans Dejonghe die in 2014 onverwacht gestorven is. Tijdens deze wandeling wordt een rustbank voor Frans ingehuldigd. Een mooie gelegenheid om herinneringen op te halen voor iedereen die Frans gekend heeft.

Praktisch

Vrijdag 1 mei om 14u aan het Sint-Pietersbrugje, Kraaibosstraat, Moen.

Meer info

Eddy Loosveldt (eddy.loosveldt@gmail.com of 056/64 50 07)

Natuur-wonder-wandeling - 6 mei - Ooigem


Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen organiseerde begin april voor het eerst een natuur-wonder-wandeling, en het werd meteeen een groot succes. Naar analogie met soortgelijke wandelingen organiseren ze de komende maanden nog een aantal landschapswandelingen in de regio op woensdagavond.

Op een rustige ongedwongen manier de natuur, de trage wegen en het landschap in de regio verkennen en ondertussen bijpraten met andere natuurliefhebbers, nieuwe natuurpuntleden en gelijkgezinden. Alle soorten die onderweg gespot worden zijn mooi meegenomen!

Praktisch

Woensdag 6 mei verkennen we de Leie in Ooigem. Afspraak om 19u aan de brug over de Leie, Munkenhofdreef, Desselgem.

Inschrijven

Is niet nodig, maar altijd handig als je vooraf een seintje geeft aan Peter Callewaert.

Vorming vleermuisgids - 27 juni en 22 augustus - Olsene

Naar aanleiding van de Europese Nacht van de Vleermuis organiseren Natuurpunt Deinze Zulte, Natuurpunt Educatie en de Zoogdierenwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen een vormings- of opfrissingscursus voor vleermuizengidsen.

De cursus bestaat uit één theoretische les ( 27/6 ) over het boeiend leven van de vleermuis, alsook over het herkennen van de vleermuisgeluiden door middel van een batdetector en één excursie (22/8) waarbij je de batdetector in de praktijk leert gebruiken.

Praktisch

De theorieles gaat door op zaterdag 27 juni van 20u tot 22u30 in het ontmoetingscentrum van Olsene, Kerkstraat 36, Zulte.
De excursieles gaat door op zaterdag 22 augustus van 21u tot 23u in het park naast het ontmoetingscentrum.

Meer info en inschrijven


Heb jij wat tijd over voor de natuur? Natuur.koepel zoekt vrijwilligers.

Bijenhotel gevuld door heel wat vrijwilligers van Natuurpunt Land van Reyen - foto: Marita Van der Gucht

Vrijwilligers zijn van nature uit mensen die cumuleren. Multitaskers, duiveltjes-doe’t-al, of hoe je duizend-poten ook maar wil noemen. Dat is bij Natuur.koepel niet anders. Naast het goed werkend bestuur hebben we tal van mensen die losse taken uitvoerden. Administratie en boekhouding, verzenden van Klimop, medewerking aan projecten, opvolgen van (beleids)vergaderingen,…

Maar omdat duizendpoten heel wat minder dan duizend poten hebben en de werking van Natuur.koepel de laatste jaren verder uitgebouwd werd zijn we steeds op zoek naar helpende handen. Komende maanden lanceren we verschillende vacatures voor heel concreet vrijwilligerswerk, stuk voor stuk zinvolle zaken die de natuur en de werking in Zuid-West-Vlaanderen flink vooruit helpen.

Concreet

Momenteel zoeken we
 • een vrijwilliger voor het vullen van insectenhotels
 • een vrijwilliger voor de ondersteuning van specifieke natuurprojecten

Meer info

Meer info over beide vacatures vind je in dit document.

Geïnteresseerd?

Hans Vermeersch (hans@natuurkoepel.be of 0487/64 45 85)

Voorstellen nieuw natuurbeleid zijn onaanvaardbaar


Vind jij de natuurgebieden in je buurt belangrijk? Die groene parels zorgen voor zuurstof en laten je tot rust komen. Ze vormen een natuurlijke speeltuin voor onze kinderen en zijn een laatste toevluchtsoord voor onze bedreigde dieren. Maar als het van de Vlaamse administratie afhangt, is het daar binnenkort misschien mee gedaan. Er zijn plannen opgedoken om het nu al ontoereikende natuurbeleid voor verenigingen nog verder te kortwieken. De uitbouw van natuurreservaten zoals we die vandaag kennen, zou onmogelijk worden. Daar komen vzw Durme, Limburgs Landschap en Natuurpunt tegen in actie.
Gelukkig is het nog niet te laat. Zet je naam onder deze petitie en overtuig Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege om de voorstellen aan te passen. Een soortgelijke petitie hielp vorig jaar om kleine walvissen voor onze eigen kust beter te beschermen. Doe mee en help de natuur in je buurt te redden.
Wat staat er op het spel?
 • Kleine natuurreservaten ten dode opgeschreven
  De steun voor aankoop en beheer van erkende natuurreservaten kleiner dan 10 hectare wordt geschrapt. Nochtans liggen precies die kleine parels op wandelafstand van woonkernen.
 • Wandelen of spelen in de natuur: 40% geschrapt
  Speelbossen, paden voor wandelaars, ruiters en fietsers: in de nieuwe voorstellen wordt het mes gezet in de openstelling van natuurgebieden. Bezoekerscentra zijn met sluiting bedreigd. Gezond genieten van de natuur? Vergeet het maar.
 • Vlaamse natuur dreigt uit de boot te vallen
  Natuur die niet onder bescherming van Europese richtlijnen valt, krijgt nog amper steun voor aankoop en beheer. Minstens een derde van onze 400 natuurreservaten zal in de kou blijven staan.
 • Steun voor samenwerking met gemeenten verdwijnt
  Voor natuurreservaten die we samen met gemeenten beheren, wordt de steun geschrapt. In de praktijk zal dat vaak het einde betekenen van lokale natuurgebieden.

Petitie

Teken de petitie en overtuig Joke Schauvliege deze voorstellen aan te passen. Nu het nog kan!

Meer informatie


Natuurpunt start petitie om Leienatuur te redden - www.helpdeleie.be

Eind vorig jaar kondigde de Vlaamse regering aan dat ze het project Rivierherstel Leie zou afzwakken van de beloofde 500 hectare naar 300 hectare. Natuurpunt is gestart met een petitie. “We willen de politici tonen dat de inwoners van onze streek elk van die 500 hectare natuur dringend nodig hebben”, zegt Herman Nachtergaele van Natuur.koepel vzw.

Bij de grootschalige infrastructuurwerken in het kader van de Seine-Scheldeverbinding zal er veel natuur verdwijnen. Om in aanmerking te komen voor Europese subsidies engageerde Vlaanderen zich om gekoppeld aan deze infrastructuurwerken de natuur in de vallei te herwaarderen. Al in 2006 besliste de Vlaamse regering om in de Leievallei 500 ha natuur te herstellen. Dit project is een unieke kans om de aantrekkelijkheid van de Leievallei en de hele regio opnieuw te verbeteren voor jonge mensen en voor de lokale ondernemers. Voor de natuur is het natuurherstel ook een belangrijke kans: voor het eerst in dertig jaar kan de natuur hier opnieuw ademruimte krijgen.

Tot in de jaren 70 was de Leievallei met haar ‘Leiemeersen’ een overstroombaar gebied waarin duizenden trekvogels overwinterden. Je vond er ook typische planten en zeldzame vlinders. Na decennia van drainage, industrialisering, intensieve landbouw en bebouwing blijven er van deze natuurlijke rijkdom maar enkele flarden over, zoals de oude Leiearm in Kuurne en Leiekant-’t Schrijverke in Marke.

In één van de natuurarmste regio’s van Europa vormen die schaarse plekken natuur een toevluchtsoord voor wandelaars, fietsers en al wie wil ontsnappen aan de drukte. “Maar op zomerse dagen kan het hier erg druk zijn”, weet Bert Van Dierdonck, die samen met een team van vrijwilligers instaat voor het beheer van een stuk Leienatuur in Marke. De nood aan natuur is groot en het aanbod beperkt. Daarom zal elk van die beloofde 500 hectares natuur nodig zijn. Met een petitie wil Natuurpunt aantonen dat er bij de inwoners een groot draagvlak is voor meer natuur in de Leievallei.

Natuurpunt hoopt dat de Vlaamse regering rekening houdt met de wens van de burgers en vraagt dat ze terugkomt op haar beslissing en haar contract met Europa nakomt. We dromen ervan dat tot de verbeelding sprekende vogels als de ooievaar ooit kunnen terugkeren naar hun Leievallei. (Foto: Tom Linster)

Petitie

Meer info over de actie en de petitie ondertekenen: www.helpdeleie.be
Bedankt om de petitie te ondertekenen en zoveel mogelijk te verspreiden!

Contactpersoon

Herman Nachtergaele (0485/02 55 03)