natuur.koepel | beleid | natuurgebieden | publicaties | activiteiten | lid worden | sponsors | contact

Secretariaat Natuur.koepel tijdens zomervakantie op halftijdse kracht

In juli en augustus wordt het secretariaat van Natuur.koepel halftijds bemand. Hierdoor kan het zijn dat je wat langer moet wachten om een antwoord op je mail te krijgen of dat je even niemand aan de telefoon krijgt. Voor dringende zaken kun je best een mail sturen naar info@natuurkoepel.be

Maak het groener in Zuid-West-Vlaanderen!

Wist je dat de totale oppervlakte aan privé tuinen in Vlaanderen, veel groter is dan alle natuurgebieden samen? Tuinen, boerenerven en bedrijfsgroenschermen spelen een belangrijke rol in natuurbehoud want ze bevorderen de migratie van soorten via woongebieden, wegen en industriegebieden.

Onder de noemer ‘Maak het groener in Zuid-West-Vlaanderen’ wil Natuur.koepel vzw in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen en je gemeentebestuur, iedereen aanmoedigen om streekeigen bomen en struiken aan te planten. Er werden verschillende plantpakketten samengesteld volgens het type haag, bosje of houtkant dat je wenst. Wil je een bijen- of vogelvriendelijke tuin of heb je een boontje voor klimplanten? Het assortiment werd verder verfijnd en bevat nu ook heel wat met soorten die per stuk kunnen besteld worden.

Nieuw dit jaar is ook het assortiment streekeigen kleinfruit en fruitbomen. Dit geeft extra structuur aan je tuin en oude fruitrassen hebben bovendien een belangrijke cultuurhistorische waarde. Er is keuze uit diverse ziekteresistente en zelfbestuivende soorten in hoogstam en laagstam. Steunpalen en bindband kan je meebestellen. In het sneukelhoekjespakket bieden we dit jaar niet minder dan zeven verschillende bessensoorten aan. Alle pakketten en soorten kan je aanplanten op een beperkte oppervlakte, je hoeft dus zeker geen grote tuin te hebben. We verkopen de pakketten aan een zeer voordelige prijs en de opbrengst van de actie gaat naar de aankoop van waardevolle natuurgebieden in jouw omgeving. Dubbele winst voor de natuur!

Bestellen

Op www.maakhetgroener.be vind je alle info over de aangeboden planten en de inhoud van de verschillende pakketten. Je kan je bestelling en contactgegevens online doorgeven. Fruitbomen en kleinfruit bestellen kan ten laatste tot vrijdag 25 september 2015. Alle andere soorten kan je bestellen tot uiterlijk vrijdag 6 november 2015. Je bestelling kan je ophalen op zaterdag 28 november 2015 op een locatie in je buurt.

Organisatie

Natuur.koepel vzw met de lokale afdelingen van Natuurpunt en Velt, de Provinciale Tuinbouwschool Kortrijk, de provincie West-Vlaanderen en de gemeentebesturen.

15.000 handtekeningen bewijzen draagvlak voor natuurherstel Leie


Op enkele maanden tijd hebben 15.148 mensen de oproep van Natuurpunt ondertekend om de beloofde 500 hectare natuurherstel te realiseren in de Leievallei en het project Rivierherstel Leie uit te voeren. De handtekeningen werden vandaag overhandigd aan minister van Natuur Joke Schauvliege.

In het kader van de Leieverdieping (het Seine-Scheldeproject) heeft de Vlaamse regering zich in 2006 geëngageerd bij Europa om een deel van de schade aan de natuur van de voorbije decennia te herstellen. Naast een aantal infrastructuurwerken die nodig zijn voor de binnenvaart, voorzag het plan ook om de natuur in de riviervallei te herstellen. Er werd beslist om daartoe 500 hectare watergebonden natuur in een 10-tal projecten langs de rivier in te richten. Een welgekomen verademing voor één van de meest gekanaliseerde rivieren in de natuurarmste regio van Vlaanderen.

Eind 2014 maakte de regering bekend dat ze 500 ha natuurherstel in het oorspronkelijk zoekgebied tussen Deinze en de Franse grens wil herleiden tot 300 ha. De regering maakte kenbaar te twijfelen of er wel voldoende publiek draagvlak was voor een dergelijk ambitieus natuurherstelproject en enkele lokale politici voerden zelfs openlijk campagne tegen het natuurherstel.

Nochtans is het project Rivierherstel Leie een unieke en éénmalige kans om de resterende natuur en gave landschappen langs de Leie te herstellen en te beschermen tegen verdere aftakeling. En dat is meer dan nodig. Dit is een kans om de aantrekkelijkheid de hele regio opnieuw te verbeteren voor jonge mensen, toeristen en lokale ondernemers. Ook voor de natuur zelf is dit een belangrijke kans: voor het eerst in dertig jaar krijgt die opnieuw ademruimte. Wie de fiets neemt tussen Wervik en Gent stelt vast hoe op veel plaatsen de Leievallei vervangen is door industrieterreinen, bebouwing en industriële landbouw. Er blijft niet veel meer over van de “Golden River”.

Het is één voor twaalf voor de Leievallei en Natuurpunt vindt het dan ook onaanvaardbaar dat de Vlaamse regering overweegt om het voorziene natuurherstel in te krimpen met 40 procent en zelfs bepaalde natuurgebieden in de streek te schrappen. De Leiestreek heeft dringend nood aan meer groen en meer natuur en de massale steun voor onze oproep toont aan dat er een groot maatschappelijk draagvlak is voor het natuurherstel in de Leievallei.

De oproep met meer dan 15.000 handtekeningen werd vandaag overhandigd aan minister van Natuur Joke Schauvliege. Eerstdaags zal de petitie ook overhandigd worden aan minister Ben Weyts, minister van Mobiliteit en Openbare werken. Natuurpunt vraagt, samen met de 15.000 ondertekenaars, aan de Vlaamse regering om het voorziene natuurherstel van 500 ha uit te voeren binnen de voorziene termijn. Ook alle streekpolitici krijgen de handtekeningen bezorgd met een oproep om hun steun te betuigen aan dit belangrijk project voor de toekomst van de streek.

Meer informatie

www.helpdeleie.be

Nacht van de Vleermuis in Dadizele - 28 augustus - Dadizele

Wie geïntereseerd is in vleermuizen kan op 28 augustus terrecht in Dadizele voor de Nacht van de Vleermuis. Starten doen we om 19u met randanimatie: heks Marvelle, circus hoetchacha, getuigenis van een bewoner van Marienstede, Natuurpunt vleermuizenvoorstelling, creatief hoekje voor kinderen, rondrit in het park met een huifkar, kamishibai: inkijk in het kasteel van Marienstede en een workshop survivaltechnieken.
Om 21u, volgens het vallen van de duisternis, wordt er een film in het park getoond: Minuscule & de Mierenvallei. Wie geen filmliefhebber is kan ondertussen iets drinken in de bar of al kennis maken met rondvliegende vleermuizen.
Om 23u start de Vleermuizentocht met vleermuizengids van Natuurpunt.

Afspraak en locatie

Vrijdag 28 augustus vanaf 19u in Park Mariënstede, Remi Dewittestraat, Dadizele.

Meer informatie

Erik Naeyaert (erik.naeyaert@gmail.com of 0474/31 20 89)

Open Gaversdag - 30 augustus - Harelbeke

Traditiegetrouw vindt eind augustus de Open Gaversdag plaats. Dit jaar staat deze in het teken van de Middeleeuwen. Naast tal van activiteiten rond natuur- en milieueducatie is er nog een heel breed aanbod van ander activiteiten: water – en avonturensport, straattheater, ambachten- en streekproductenmarkt, en dat steeds met een middeleeuws kantje! Daarnaast is er een infomarkt waar ook Natuurpunt staat met een infostand en heuse Natuurpuntwinkel.

Afspraak en locatie

Zondag 30 augustus van 13.30u tot 18u in de Gavers, Eikenstraat 131, Harelbeke.

Meer informatie

Het volledig aanbod vind je in deze folder.

Vorming: bouwen van een insectenhotel - 5 september - Kortrijk

Foto: Marita Van der Gucht - www.landvanreyen.eu

Insecten worden al te vaak als bedreigend, akelig of ambetant gezien en veel mensen zien ze liever gaan dan komen. Nochtans vervullen insecten een niet te onderschatten maatschappelijke en ecologische rol: insecten zorgen voor bestuiving,dienen als natuurlijke vijand van schadelijke organismen, zorgen voor de opruiming van dood materiaal en vormen zelf een belangrijke voedselbron voor andere organismen.

Overmatig gebruik van pesticiden en een steeds kleiner wordende leefruimte zorgt er echter voor dat deze nuttige manusjes-van-alles het de laatste jaren steeds moeilijker hebben,met alle(maatschappelijke en ecologische)gevolgen van dien… Onbekend is onbemind. Sensibilisering is dan ook een eerste belangrijke stap om de toekomst van heel wat insecten veilig te stellen.

Daarom organiseert Natuur.koepel vzw samen met het Stadlandschap Leie en Schelde een workshop waar begeleiders, leerkrachten en andere geïnteresseerden leren hoe ze met hun school, jeugdbeweging, hobby club zelf een insectenhotel in elkaar kunnen knutselen.

Ervaren lesgever Peter Vosters leert je de kneepjes van het vak en vertelt welke materialen meest geschikt zijn voor welke insecten. In deze praktische vorming ga je vooral zelf aan de slag en krijg je de nodige info over solitaire bijen en andere insecten, hun nut en ecologie.

Afspraak en locatie

Zaterdag 5 september van 14u tot 17u aan de KULAK, Etienne Sabbelaan 53, Kortrijk (afspraak aan ingang van gebouw A)

Inschrijven

Is gratis en kan bij Johan Vandenberghe (johan.vandenberghe@west-vlaanderen.be of 056/23 40 17) Gelieve zelf een snoeischaar en werkhandschoenen mee te brengen.

Dichter bij het water: poëzieboottocht op Leie - 6 september - Kortrijk

De Leie is een onophoudelijke inspiratiebron voor kunstenaars. Door de eeuwen heen heeft de rivier zielen beroerd. Tot op het moment waarop de Leie door de verstedelijking werd weg gemoffeld in de plooien van de stad.

Het duurde tot het einde van de twintigste eeuw vooraleer de stad de rivier weer in zijn armen sloot en nu, al bijna twee decennia ver in de eenentwintigste eeuw, is de Leie in Kortrijk weer in haar volle glorie te bewonderen. Ook in Harelbeke en Menen richt de stad zich met grote op touw staande infrastructuurwerken weer naar de rivier.

Maar wat gebeurt er met de rivier buiten de stadsgrenzen? Daar waar de schilders en dichters langs de oevers van de Leie hun muze volgden? Hier en daar zijn er nog dichterlijke plaatsen te vinden. Even goed zijn er stukken waar er nauwelijks nog iets te merken valt van de charmes van toen. Beleidsmensen zetten hoog in, er wordt gepraat over rivierherstel. Dat gaan we doen. We verbinden de Seine over de Leie met de Schelde en geven ook weer ruimte aan natuur in de Leievallei. Maar dan blijkt die ruimte al zo vaak geclaimd en gebruikt en wordt de herwaardering in een kleinere dimensie geduwd.

En toch, vanop het water klinkt de roep van de rivier luider dan ooit. Kunnen we voor het rivierherstel ook verder gaan op het elan waarmee de rivier weer in de stad werd geïntegreerd?

Op de oude tjalk ‘Uit nood gedreven’ (what’s in a name …) varen we van uit de stad naar de buiten en terug, en onderweg vertaalt rivierdichter Yves De Bosscher de verlangens en de verwondering van en over de rivier in poëzie. Stap mee op de boot en laat je in vervoering brengen. Want zoals Yves het met een eenvoudige haiku stelt:

Van op een oever
Heeft nog nooit iemand gevoeld
Hoe een rivier stroomt

Afspraak en locatie

Zondag 6 september 2015, telkens om 9u , 14u en om 17u. Maximaal 15 mensen per vaart.

Kostprijs

3 euro per persoon, 1,5 euro voor kinderen jonger dan 15 jaar.

Inschrijven

Kan door een mail te sturen met je contactgegevens naar hans@natuurkoepel.be of telefonisch via 056/36 28 04 en inschrijvingsgeld overschrijven op rekeningnummer van Natuur.koepel vzw: BE45 7755 7540 1189

Opendeurdag in het Oude Leiereservaat - 6 september - Kuurne


Het 7,4 ha grote natuurgebied is normaalgezien niet publiek toegankelijk, maar op 6 september krijgt je de unieke kans om deze verborgen parel langs de Leie eens te verkennen. Onder leiding van enkele natuur.gidsen wordt er deskundige uitleg gegeven rond het uitgevoerde natuurbeheer zoals het gefaseerd maaibeheer voor dagvlinders en het bosbeheer. Er wordt bovendien ook een poel opgeschoond en je krijgt voldoende de tijd om van alle aanwezige flora en fauna te genieten. Deze activiteit wordt georganiseerd door NP De Vlasbek VZW in samenwerking met de Provinciale Tuinbouwschool van Kortrijk en W&Z.

Afspraak en locatie

Zondag 6 september van 14u tot 17u in het Oude Leiereservaat, ingang via het jaagpad naast standbeeld Den Hert (bij de Ringlaan), Gentsesteenweg, Kortrijk.

Meer informatie

Johan Staelens (0478/95 90 56)

Natuurpunt goes Trimaarzate - 19 september - Avelgem

Foto: Dirk Libbrecht

Natuurpunt Avelgem protesteert met klem tegen de dreigende verharding van onze geliefde GR-route en Trimaarzate met beton en asfalt, voor de aanleg van een fietssnelweg. We pleiten voor een doorlatend, halfverhard fietspad en een natuurlijke inrichting van de spoorwegberm als belangrijkste groen lint in Avelgem. Iedere recreant, jong en oud, groot en klein, moet zich er thuis voelen. Wij willen geen kaalslag voor de zoveelste betonvlakte!

Afspraak en locatie

Zaterdag 19 september om 15u aan het Stationsplei van Avelgem

Meer informatie

Bart De Clercq (056/71 10 21) en Dirk Libbrecht (056/64 79 26)

De mobiele fruitpers komt naar de regio - 20 september - Kortrijk

Natuur.koepel en Houtlandse Tuinsappen organiseren op zondag 20 een mobiele fruitpersdag! Schitterend wit in het voorjaar, lommerrijk in de zomer en smaakvol in de herfst… In het Vlaanderen staan nog heel wat streekeigen hoogfruitstambomen met appels, peren, kersen, krieken, pruimen en andere smaakmakers. Dankzij de mobiele fruitpers kan je je verse oogst gemakkelijk laten persen tot fris sap. Het sap wordt afgevuld op vacuüm vaatjes van 5 liter die tot één jaar ongekoeld bewaren.

Breng minimum 75 kg fruit mee – ongeveer drie houten kisten – waarvan minstens 75% appels. Je kan het sap eventueel mengen met aardbeien, bessen of ander zacht fruit zonder harde pit.

Tel ongeveer 8 kg fruit voor 5 liter sap. Voor elk vaatje betaal je 5,50 euro (5 euro vanaf 500 liter). Voor mengelingen vragen we geen meerprijs! Fruit moet onbespoten worden aangeleverd want de pers moet vrij blijven van gifresidu’s. Wormpjes en aarderest worden weggefilterd en -gewassen. Rot of beschimmeld fruit komt niet in aanmerking. Valfruit en fruit met aantastingen door insecten zijn geen probleem.

Afspraak en locatie

Deze fruitpersdag gaat door op zondag 20 september bij Natuur.koepel vzw, Watermolenstraat 69B, Kortrijk.

Inschrijven

Vooraf reserveren is noodzakelijk via 050 78 11 94, 0495 733 670 of info@houtlandsetuinsappen.be. Vermeld Kortrijk Natuur.koepel vzw als plaats en zondag 20 september als datum. Geef een schatting van het aantal kilo fruit dat je wil laten persen. Je krijgt dan dadelijk een volgnummer, richtuur en wegbeschrijving.

Meer informatie

Hans Vermeersch (056/36 28 04 of hans@natuurkoepel.be)

Vormingsvoormiddag trage wegen - 26 september - Kortrijk

Foto: Danny Deceukelier

Trage wegen bieden heel wat mogelijkheden en voordelen voor de inwoners en bezoekers van Zuid-West-Vlaanderen. Ze zijn een verkeersveilig alternatief voor schoolgaande kinderen en zijn belangrijk voor stille recreatie en landschapsbeleving in eigen streek. Trage wegen zijn ook migratiepaden voor planten en dieren, en ze vormen zo een ecologische verbinding tussen de zeldzame en versnipperde natuurgebieden in Zuid-West-Vlaanderen. Bovendien hebben bijna alle trage wegen, als levend erfgoed, een grote cultuurhistorische waarde en dragen ze zo bij tot de opwaardering van de streekidentiteit.

Door omvorming tot autowegen, de aanleg van nieuwe verkavelingen of industrieterreinen, het onrechtmatig afsluiten van paden en spoorwegovergangen en inname door eigenaars of landbouwers, zijn de afgelopen jaren heel wat trage wegen verdwenen. Ook gebrekkig onderhoud zorgt ervoor dat veel wegen in onbruik geraken en daarna verdwijnen.
Gelukkig zetten heel wat vrijwilligers zich in om het behoud van deze trage. Helaas botsen deze initiatieven vaak op tegenkanting en eindigen ze meestal in een eindeloos juridisch getouwtrek.

Natuur.koepel vzw, de werkgroep trage wegen Zuid-West-Vlaanderen en Pasar organiseren daarom een infovoormiddag rond trage wegen. Steven Claeys van Trage Wegen vzw komt haarfijn uitleggen hoe de wetgeving rond trage wegen in elkaar zit. Daarna is nog ruim tijd om een aantal specifieke cases in Zuid-West-Vlaanderen van dichtbij te bekijken. Afsluiten doen we met een broodje.

Afspraak en locatie

Zaterdag 26 september vanaf 8u30 bij Natuur.koepel vzw, Watermolenstraat 69B, Kortrijk.

Kostprijs

Gratis, maximaal 35 deelnemers.

Inschrijven

Via dit online inschrijvingsformulier.

Meer informatie

Natuur.koepel vzw (hans@natuurkoepel.be of 056/36 28 04) of Pasar (dieter.depraetere@pasar.be of 0471/45 66 76)

Heb jij wat tijd over voor de natuur? Natuur.koepel zoekt vrijwilligers.

Geïnteresseerd?

Hans Vermeersch (hans@natuurkoepel.be of 0487/64 45 85)